Diverse publicaties van Oudemans zijn hier als download beschikbaar.

2023

 • Om de tuin geleid – natuur en horticultuur in Europa, Zeist: KNNV Uitgeverij, 2023.

2021

 • Europa, Europa – Humanisme als racisme, Amsterdam: Uitgeverij Prometheus, 2021.

2020

 • Moeder Natuur – De plaats van de mens in de kosmos, Utrecht: Ten Have, 2020.

2014

 • (samen met N.G.J. Peeters) Plantaardig: Vegetatieve filosofie, Zeist: KNNV Uitgeverij, 2014.

2012

 • In Natura Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2012.

2008

 • Omerta, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2008.
 • Ich bin ein Germane, in: De Revisor. Letterkundig tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, 2008 (6), pp. 29-44.

2007

2006

2004

 • Kants Kritik der reinen Vernunft in het Nederlands vertaald, in: Mare, 2004. [Tekst als pdf]

2003

2002

2001

 • Adler und Schlange. Der Anblick eines Tierpaares, in: Sabine Gehlhaar (hrsg.), Neuere Beiträge zur Nietzsche-Forschung, Band II. Cuxhaven & Dartford: Traude Junghansverlag, 2001, pp. 161-178.
 • Rezension, M. Heidegger Gesamtausgabe 67, in: Theologische Revue 97 (2), 2001, pp. 148-149.
 • Een archeologische identiteitscrisis?, in: Een Zeemansgraf, Feestbundel voor Piet van de Velde. Leiden, faculteit der Archeologie, 2001, pp. 19-24. [Tekst als pdf]

2000

 • Echoes from the Abyss? Philosophy and ‘Geopolitics’ in Heideggers Beiträge and Besinnung, in: Existentia, Vol. X, 2000, Fasc. 1-4, pp. 69-88. [Tekst als pdf]

1999

 • Socratisch gesprek, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 91 (4), 1999, pp. 306-309.

1998

1997

1996

 • Heidegger and Archeology, in: Archeological Dialogues 1 (3), February 1996, pp. 29-33.
 • The Man of the Crowd, in: Geraedts & De Jong (red.), Ergo Cogito V. Groningen, 1998, pp. 172-186.
 • Arend en slang: de aanblik van een dierenpaar, in: Blans & Lijmbach (red.), Heidegger en de wereld van het dier. Assen: Van Gorcum, 1996. [Tekst als pdf]

1995

 • En attendant, in: Samuel Beckett today/aujourd’hui 3, pp. 29-47.
 • Eine exzentrische Bahn, in: H. Kimmerle (red.), Philosophie und Poesie in einer tragischen Kultur. Würzberg: Verlag Königshausen & Neumann, 1995, pp. 49-72.

1994

 • Heidegger: Reading against the Grain, in: Kisiel & Van Buren (red.), Reading Heidegger from the Start. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 35-54. [Tekst als pdf]

1993

 • Hermeneutiek – Dialectiek – Dialoog?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 85 (3), 1993, pp. 292-294.

1992

 • Afscheid, inaugurale rede. Assen: Van Gorcum, 1992.
 • De hermeneutische cirkel: de keerzijde, in: Kunneman & Oudemans (red.), Filosofie aan de grens. Assen: Van Gorcum, 1992, pp. 126-138. [Tekst als pdf]

1991

 • De nooit ondergaande zon, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 83 [Tekst als pdf]

1990

 • Heideggers ‘logische Untersuchungen’, in: Heidegger Studies 6, 1990, pp. 85-107.
 • Het reservaat van de hermeneutica, in: Widdershoven en De Boer (red.), Hermeneutiek in discussie. Delft: Eburon, 1990, pp. 44-48.

1988

 • Gadamers wijsgerige interpretatieleer, in: Th. De Boer e.a. (red.), Hermeneutiek – filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen. Amsterdam: Boom,
 • Hermeneutica, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 80, 1, 1988, pp.18–40.

1987

1985

 • Hermeneutiek: metaforisch spel van binnen en buiten, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (3), 1985, pp. 179-196.
 • Heideggers filosofie van de levende natuur, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (2), 1985, 214-257.
 • De Boers tegennatuurlijke Heidegger, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (2), 1985. pp. 269-275.

1984

 • Humanisme en tragiek, in: Rekenschap 31 (2), 1984, pp. 73-79.

1983

1982

 • (samen met A. Lardinois) Niets is zo overweldigend als de mens, in: Wijsgerig Perspectief 23 (1), 1982, pp. 1-9.
 • Wedervaren en bewustwording, in: J.H. Huijts (red.), Psychotherapie en het onvermijdelijke. Nijkerk, 1982.
 • Relativiteit en volstrektheid van de kennis – Een overdenking bij de opvattingen van Descartes en Wittgenstein, in: Tijdschrift voor Filosofie 44 (1), 1982, pp. 53-103.

1981

 • Kan er een mens zijn zonder paradox?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 73 (4), 1981, pp. 268-274.

1980

1975

 • De aard van rationele verklaringen, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 67 (2), 1975, pp. 119-136.

1974

 • Filosofische opmerkingen aangaande ‘transcendentie’, in: Intermediair 10 (40), 4-10-1974, pp. 21 vv.