Haedewych van Kampen, Heideggers Dasein en de mechanica van de levende natuur.
Dit proefschrift is geen Heideggeriaanse beschouwing over de mechanica, het Darwinisme of het cybernetische tijdperk waarin wij leven. Evenmin is het een kritiek op Heidegger. Het is veeleer een confrontatie van het denken van Heidegger met de Darwinistische mechanica.
Lees verder: Proefschrift Van Kampen (pdf)

Vincent Blok, Rondom de vloedlijn. Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
Deze studie is gewijd aan het dichten van Jünger en het denken van Heidegger, omdat hierdoor de vraag kan worden gesteld naar het ‘wezen’ van het imperialisme. Bovendien kan in de confrontatie met dit dichten en denken een antwoord daarop worden voorbereid.
Lees verder: Proefschrift Blok (pdf)

Ernest Suyver, Waarheid in het cybernetische tijdperk. Heidegger in gesprek met de Grieken.
In de voordracht Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens (1964) brengt Heidegger ter sprake wat hem ertoe beweegt semantisch te spreken: de ervaring dat het niet mogelijk is om filosofisch na te denken bij de cybernetica. Waarom niet? En wat betekent “cybernetica”?

Mijn proefschrift beoogt door de confrontatie van Heideggers denken met Plato en cybernetica een stap te zetten naar een mogelijkheid om na te denken bij mijn bestaan in het tijdperk van de cybernetica.
Lees verder: Proefschrift Suyver (pdf)