Nieuwsbrieven

Tussen 2006 en 2016 stuurde Oudemans met enige regelmaat een Wallenbeeks Nieuwsbrief rond. De teksten zijn hieronder verzameld.

◊◊◊

Wallenbeeks Nieuwsbrief 2: Rationality and the Scientific Mind

Wallenbeeks Nieuwsbrief 3: Pleziertrein

Wallenbeeks Nieuwsbrief 4: Implementeren

Wallenbeeks Nieuwsbrief 5: ‘Gelijk’ en ‘ongelijk’ – splijtzwam van Nederland en Europa.

Wallenbeeks Nieuwsbrief 6: Prosodie en parodie

Wallenbeeks Nieuwsbrief 7: Competentieonderwijs

Wallenbeeks Nieuwsbrief 8: Levenswijsheid

Wallenbeeks Nieuwsbrief 9: Gesprek met betrekking tot Echte Filosofie

Wallenbeeks Nieuwsbrief 10: Gedachten der geslachten

Wallenbeeks Nieuwsbrief 11: Wij worden bewogen door de meem ‘reg’

Wallenbeeks Nieuwsbrief 12: Gesprek naar aanleiding van Omerta

Wallenbeeks Nieuwsbrief 13: L’Europe c’est moi

Wallenbeeks Nieuwsbrief 14: Ich bin ein Germane

Wallenbeeks Nieuwsbrief 15: Wat is waar? – Een eerbetoon aan L.M. de Rijk

Wallenbeeks Nieuwsbrief 16: Invasion of the Mind Snatchers

Wallenbeeks Nieuwsbrief 17: Eurazië

Wallenbeeks Nieuwsbrief 18: The Hand of Nature

Wallenbeeks Nieuwsbrief 19: Th.C.W Oudemans 60 (Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Th.C.W. Oudemans)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 20: The Hand of Nature – The Sequel

Wallenbeeks Nieuwsbrief 21: Darwinisme en tribalisme

Wallenbeeks Nieuwsbrief 22: Interview naar aanleiding van In Natura

Wallenbeeks Nieuwsbrief 23: Reactie op recensie Menno Lievers (reactie op Lievers’ recensie van In Natura: Machteloos tussen de mieren, NRC 19-04-2013)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 24: Natuurkunst

Wallenbeeks Nieuwsbrief 25: Rousseau en het hedendaagse Nederlandse natuurbeleid

Wallenbeeks Nieuwsbrief 26: Homo homini agnus (bespreking van de oratie van Prof. Kleingeld: Wereldburgers in eigen land) (Deel 1 van het Oratieproject)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 27: Bespreking oratie Achterhuis door H. van Kampen (met de oratie van Prof. Achterhuis: Van moeder aarde tot ruimteschip: humanisme en milieucrisis) (Deel 2 van het Oratieproject)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 28: Ivoren Archipel door N. Peeters (bespreking van de oratie van Prof. Corbey: Homo reciprocans: Mauss, Hobbes en Darwin)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 29: Over de verhouding mens en dier. Een confrontatie tussen humanisme en darwinisme door D. van Duuren (bespreking van de oratie van Prof. Cliteur: Onze verhouding tot de apen. De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 30: Seizoensarbeid (met een interview met Oudemans in Buitenleven)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 31: Vrijheid – gelijkheid – broederschap