Wallenbeeks Nieuwsflits: Interview en recensie Plantaardig in NRC Handelsblad

Op 9 februari 2015 is een interview met Th.C.W. Oudemans gepubliceerd in NRC Handelsblad. In het interview staat Oudemans’ arboretum centraal:

Tussen de kale akkers in het Oost-Groningse Wedde rijst een wit landhuis op met een keurige oprijlaan. Filosoof Wouter Oudemans liet dit huis tien jaar geleden bouwen. Op het voormalig aardappelveld erachter plantte hij 600.000 ‘gewone’ bomen – nu al een aardig bos. Daarna kwamen de jonge treurdennen, treurdouglassen, treurjeneverbessen en andere naar beneden hangende varianten, uit Japan, de Himalaya, China, de VS. Zo’n zesduizend heeft hij er nu.

„Een naar arboretum”, zo noemt Wouter Oudemans zijn eigen treurbomentuin. „Het confronteert je met dingen die je helemaal niet wilt weten. Zoals met de dood, en met het feit dat wij mensen de natuur niet zo kunnen beheersen als we willen.”

Tevens is op 6 februari 2015 in NRC Handelsblad een recensie verschenen van Oudemans’ nieuwste boek, Plantaardig. De recensent Sjoerd de Jong schrijft:

Planten en bomen, aldus Oudemans, zijn geen geestloze ‘machines’, tegenover mensen met ‘bewustzijn’. Al deze levensvormen zijn ‘complexe systemen die voortdurend energie moeten opnemen, deze moeten verwerken tot arbeid ten behoeve van het overleven, en als onbruikbare rest moeten afstoten’. Met een onvermijdelijk eindpunt: de dood, want ‘complexe organismen zijn er, als het ware, „om” dood te gaan’.

Op dit darwinistisch-genetische spoor zat Oudemans ook al in eerder werk, maar Plantaardig is er de culminatie van. Het is ook een opmerkelijke stijlbreuk met die eerdere, aforistische geschriften. Het boek is veel toegankelijker (een woord dat altijd vloeken leek in de kerk van Oudemans ) en bovendien geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s van bomen en planten, inclusief een van de auteur in zijn eigen bomentuin in het Groningse Wedde. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen, en krijgen een stevig gietertje filosofie mee.

Tot slot: Oudemans is bij VPRO Boeken geïnterviewd door Wim Brands. Dit interview is 15 februari 2015 op NPO 1 uitgezonden.

Interview: lees verder » (pdf)

Recensie: lees verder » (pdf)

Wallenbeeks Nieuwsflits: Plantaardig op TV, in Mare en Trouw

Zondag 15 februari zal Th.C.W. Oudemans te gast zijn op het televisieprogramma VPRO Boeken, om over zijn nieuwste boek, Plantaardig, te spreken. Presentator Wim Brands vermeldde Plantaardig al eerder.
Het interview met Oudemans zal op zondag 15 februari uitgezonden worden, om 11.00 uur op NPO1.

Tevens is Oudemans geïnterviewd door N.G.J. Peeters, die bijgedragen heeft aan Plantaardig, in de Leidse universiteitskrant Mare van 22 januari jl. Het interview kunt u op de website van de Mare teruglezen, of als pdf via deze link.

Peeters is geïnterviewd in het kader van het verschijnen van Plantaardig, in de Trouw van 28 januari. Dit interview is als pdf via deze link te lezen. Een tekst van Peeters’ hand, Groene Gordiaanse Knoop, kunt u hier als pdf terugvinden.

In NRC-Handelsblad van 9 februari zal een interview met Oudemans verschijnen.

Wallenbeeks Nieuwsflits: Plantaardig

Eind dit jaar komt het nieuwe boek van Th.C.W. Oudemans uit: Plantaardig. Vegetatieve filosofie, geschreven in samenwerking met Norbert Peeters. De flaptekst luidt:

U ziet uzelf graag als een zelfstandig wezen dat zelf nadenkt, informatie verzamelt en beslissingen neemt. U erkent wel dat u bepaald wordt door driften en genen, maar dan toch in mindere mate dan dieren. Laat staan planten en bomen. Zij kunnen niet bewegen, niet denken, nemen geen beslissingen en werken niet samen, zoals hogere organismen. Dacht U.
In dit boek zet filosoof Th.C.W. Oudemans dit uitgangspunt op zijn kop, aan de hand van ideeën van filosofen, recente wetenschappelijke inzichten en eigen waarneming. Planten en bomen blijken wel degelijk intelligent te zijn. Ze manipuleren, bedriegen, belonen, streven en werken samen. Deze verbazingwekkende inzichten zeggen ook iets over de mens: u bent plantaardiger dan u wellicht denkt.

Plantaardig wordt uitgegeven door KNNV Uitgeverij en is na publicatie bij de meeste grote boekhandels en webshops verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u de website van de uitgever bezoeken.

Tevens wordt de volgende lezing van de Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage gegeven door Tom Dommisse op 18 november a.s. Ook niet-leden zijn ter introductie welkom. Lees meer in de aankondiging (.doc).

Wallenbeeks Nieuwsflits 5: Oratiedatabase

In het kader van Oudemans’ oratieproject worden de naoorlogse Nederlandse filosofische oraties digitaal beschikbaar gesteld. Sommige ervan worden van een bespreking voorzien.

Op deze website kunt u vanaf heden de database met oraties raadplegen via de knop ‘Oratiedatabase’ in de linkerzijbalk of via deze link.

Tevens is de oratie van J.F. Staal, getiteld Euclides en Panini, van een bespreking voorzien door A. Forsten, getiteld Staal: Een Filosoof op Oorlogspad. Beide teksten zijn in de database te vinden.

Wallenbeeks Nieuwsflits: Dag van de Filosofie

De Dag van de Filosofie vindt dit jaar op 12 april in Tilburg plaats. Het thema van de Dag is ‘Mens en Techniek’. Th.C.W. Oudemans zal hier een lezing houden, getiteld ‘De heer van de aarde en de plantaardige natuur’.

De organisatie van de Dag van de Filosofie schrijft:

De manier waarop Oudemans, als filosoof, poogt te denken binnen de alomtegenwoordigheid van de techniek is uniek in zijn soort. Een relaas van zijn hand zou, in onze optiek, daarom een enorme toevoeging zijn aan het programma.

De lezing van Oudemans duurt van 16.05 tot 16.55. Het programma voor de rest van de dag kan op de website van de Dag van de Filosofie bekeken worden. De gehele Dag wordt in theater De NWE Vorst gehouden, en kaarten kosten €30 in de voorverkoop. Studenten betalen €15, op vertoon van een bewijs van inschrijving aan een instelling hoger onderwijs.

Tijdstip:
12 april 2014
Gehele dag van 12.45 tot 22.15

Locatie:
Theater De NWE Vorst
Willem II-straat 49
5038BD Tilburg

Kaarten zijn via de website van theater De NWE Vorst te bestellen.

Wallenbeeks nieuwsflits 3

Th.C.W. Oudemans zal de komende maanden twee lezingen geven.

De eerste, getiteld “Omslaan als een blad aan de boom”, is op 18 februari 2014 bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage.

Omslaan als een blad aan de boom

Misschien is dat wat filosofen moeten doen wanneer zij daadwerkelijk aandacht gaan schenken aan bomen en hun bladeren. Het is tijd voor een hernieuwde botanische filosofie, nu de wetenschappen van planten, in het bijzonder van bomen, zich in razend tempo ontwikkelen – en oude vanzelfsprekendheden op de schroothoop doen belanden.

Aristoteles beheerst nog altijd de menselijke verhouding tot planten:  die kunnen niet denken, niet waarnemen en dus nergens naar streven. Zij kunnen immers niet van hun plaats komen. Het enige wat een plant kenmerkt is het soort beweging dat samenhangt met voeding, groei en ontbinding. Daarbij onderkent Aristoteles wel dat het plantaardige de basis vormt van alle andere leven. Het vermogen om voedsel op te nemen en te groeien kan buiten alle andere vermogens bestaan, maar het omgekeerde is niet het geval.

In de lezing zal ik iets laten zien van de hedendaagse wetenschappelijke inzichten omtrent planten, vooral hun bladeren. Het gaat hierbij om de ‘nieuwe’ wetenschappen: darwinisme en thermodynamica – met betrekking tot plantaardige vraagstukken.

Plaats: Parkhotel, Molenstraat 53, Den Haag
Tijd: dinsdag 18 februari 2014, 20.00
http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/convocaten/Prof-Oudemans-blad-aan-de-boom.htm

Daarnaast zal hij in april op de jaarlijkse Dag van de Filosofie een lezing aan de Tilburg University geven. Het thema van de dag is ‘Mens en techniek’. De organisatie van de Dag van de Filosofie schreef op Facebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420799491496638)

We zijn zeer vereerd met zijn komst. Komt dat allen zien! De Leidse filosoof Wouter Oudemans zal op de Dag van de Filosofie een lezing verzorgen. Met het darwinisme in de ene hand en Heidegger in de andere verkent hij de mogelijkheid tot filosoferen binnen de alomtegenwoordigheid van de cybernetica.

Plaats: De NWE Vorst, Willem II-straat 49, Tilburg
Tijd: zaterdag 12 april 2014, vanaf 12.45 (exacte schema nog niet bekend)
http://www.dagvandefilosofie.nl/
http://www.denwevorst.nl/programma/$AT_428/$ID_1260/dag-van-de-filosofie/