Wallenbeeks nieuwsflits 3

Th.C.W. Oudemans zal de komende maanden twee lezingen geven.

De eerste, getiteld “Omslaan als een blad aan de boom”, is op 18 februari 2014 bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage.

Omslaan als een blad aan de boom

Misschien is dat wat filosofen moeten doen wanneer zij daadwerkelijk aandacht gaan schenken aan bomen en hun bladeren. Het is tijd voor een hernieuwde botanische filosofie, nu de wetenschappen van planten, in het bijzonder van bomen, zich in razend tempo ontwikkelen – en oude vanzelfsprekendheden op de schroothoop doen belanden.

Aristoteles beheerst nog altijd de menselijke verhouding tot planten:  die kunnen niet denken, niet waarnemen en dus nergens naar streven. Zij kunnen immers niet van hun plaats komen. Het enige wat een plant kenmerkt is het soort beweging dat samenhangt met voeding, groei en ontbinding. Daarbij onderkent Aristoteles wel dat het plantaardige de basis vormt van alle andere leven. Het vermogen om voedsel op te nemen en te groeien kan buiten alle andere vermogens bestaan, maar het omgekeerde is niet het geval.

In de lezing zal ik iets laten zien van de hedendaagse wetenschappelijke inzichten omtrent planten, vooral hun bladeren. Het gaat hierbij om de ‘nieuwe’ wetenschappen: darwinisme en thermodynamica – met betrekking tot plantaardige vraagstukken.

Plaats: Parkhotel, Molenstraat 53, Den Haag
Tijd: dinsdag 18 februari 2014, 20.00
http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/convocaten/Prof-Oudemans-blad-aan-de-boom.htm

Daarnaast zal hij in april op de jaarlijkse Dag van de Filosofie een lezing aan de Tilburg University geven. Het thema van de dag is ‘Mens en techniek’. De organisatie van de Dag van de Filosofie schreef op Facebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420799491496638)

We zijn zeer vereerd met zijn komst. Komt dat allen zien! De Leidse filosoof Wouter Oudemans zal op de Dag van de Filosofie een lezing verzorgen. Met het darwinisme in de ene hand en Heidegger in de andere verkent hij de mogelijkheid tot filosoferen binnen de alomtegenwoordigheid van de cybernetica.

Plaats: De NWE Vorst, Willem II-straat 49, Tilburg
Tijd: zaterdag 12 april 2014, vanaf 12.45 (exacte schema nog niet bekend)
http://www.dagvandefilosofie.nl/
http://www.denwevorst.nl/programma/$AT_428/$ID_1260/dag-van-de-filosofie/