Nieuwsbrief 5: ‘Gelijk’ en ‘ongelijk’ – splijtzwam van Nederland en Europa.

Onooglijke woorden bepalen soms grote bewegingen .
Neem het woordje gelijk waar dit betrekking heeft op mensen. Dit heeft een eigen dynamiek
die voor double binds zorgt in de Nederlandse wetgeving en politiek – en primair met
betrekking tot de Nederlandse identiteit – de autochtonie tegenover de allochtonie.

‘Gelijk’ en ‘ongelijk’ – splijtzwam van Nederland en Europa. (pdf)