Nieuwsbrief 6: Prosodie en parodie

Beste Oudemans,

Nu ik je toch spreek – ik zie dat je mij uitlacht.
Dat zat er in. Ik roep voortdurend dat de filosofie ontoetsbaar is. Ondertussen ga ik
onverdroten voort mijn filosofische opinies te ventileren.
Hang ik in het luchtledig of word ik filosofisch beproefd?

Prosodie en parodie (pdf)