Recensie van Moeder Natuur in NRC

Interview met Oudemans door Simon Gusman naar aanleiding van Moeder Natuur

We stellen ons de natuur vaak te romantisch voor. In de natuur is alles harmonisch op elkaar afgestemd en in balans. Niets is minder waar, volgens filosoof Wouter Oudemans. In zijn nieuwe boek Moeder natuur: De plaats van de mens in de kosmos breekt hij een lans voor de kille en meedogenloze kant van het universum. Het gaat hem daarbij om zowel de levende als de levenloze natuur.

Lees het volledige interview door Simon Gusman.

Recensie Moeder Natuur in De Nieuwe Koers

De Mens mag best een toonte lager zingen, zegt filosoof Wouter Oudemans in zijn boek Moeder Natuur. Niet hij, maar de natuur overstijgt alles. “Ze verdient dan ook eerbiediging.”

Lees de recensie door Felix de Fijter in De Nieuwe Koers.

Moeder Natuur

Moeder natuur

Meeslepend bedrijft Th.C.W. Oudemans in ‘Moeder natuur’ geschiedenis in het groot. Welke wetmatigheden liggen ten grondslag aan alles wat bestaat en wat betekenen ze voor de mens? Materie ontstaat, bestaat enige tijd en valt weer uiteen. De tragiek van de mens is dat hij aan dit onontkoombare lot denkt te kunnen ontsnappen. Oudemans houdt ons een spiegel voor die even verschrikkelijk is als fascinerend.
‘Moeder natuur’ is diepgravend, vermakelijk en controversieel. Een groots filosofieboek zoals maar zelden verschijnt.

Het nieuwste boek van Oudemans is nu verkrijgbaar, o.a. op bol.com

Trouw schrijft over het boek:

De tweede wet van de thermodynamica is zonder meer een eyeopener waarmee de natuur op een niet-sentimentele manier kan worden beschreven. Dat is ook wat Oudemans doet: de natuur beschrijven als een systeem dat afhankelijk is van energietoevoer en in die zin onderhevig is aan verval op lange termijn. Dat hij ‘duurzame productie’ en ‘circulaire economie’ afdoet als een illusie, is als dissidente kijk best boeiend om te leren kennen.

Zie hier de volledige recensie.

Wallenbeeks Nieuwsflits 2

[twocol_one] omvang: ca. 260 blz.
prijs: ca. € 24,95
ISBN: 978 90 351 3868 1 [/twocol_one] [twocol_one_last]In de herfst verschijnt een nieuw boek van Th.C.W. Oudemans getiteld In natura.

Hieronder alvast een eerste kennismaking:

Voor Newton was de natuur een uurwerk, universeel wetmatig. De mens stond erbuiten, keek ernaar en beheerste het.

Nieuwere wetenschappen, darwinisme en thermodynamica, maken deel uit van de natuur. Universele beheersbaarheid is aangetast door toeval en wanorde.

Darwinisme: een mens is niet zelfstandig, maar uitvloeisel van de levende natuur. Wat is de status van mens-zijn en filosofie daarbinnen? Hoe breng ik de natuur ter sprake, als ik er niet tegenover sta, maar erin?

In de thermodynamica blijkt de onomkeerbaarheid van de tijd. Orde mondt uit in chaos. Ook mijn bestaan is, als zelfverbranding, aangevreten door de tand des tijds.

Verbranding kan razendsnel gaan – een meteoor in de dampkring.

Soms wordt de vernietiging tijdelijk opgeschort. Dat is leven: uitgestelde zelfverbranding.

Filosofie is een bepaalde omweg in de zelfvernietiging. Geen vergeefse beheersing van de natuur, maar beseffen dat zij afhankelijk is van de natuur. Die is onverschillig en ongenaakbaar, maar ook vrijgevig.

De Griekse filosofen schreven over de natuur. Dat kan niet meer. Ik spreek binnen de natuur, in natura.

Dit boek is te bestellen via de meeste boekwinkels.[/twocol_one_last]