Nieuwsbrief 2:  Rationality and the Scientific Mind

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het gloednieuwe onderzoeksprogramma van de
Faculteit Wijsbegeerte te Leiden, met de voorlopige titel Rationality.
Dit onderzoeksprogramma valt uiteen in drie velden.
In deze Nieuwsbrief beperk ik me tot het eerste.

Rationality and the Scientific Mind (pdf)