Wallenbeeks Nieuwsbrief 22: Interview

Interview met Th.C.W. Oudemans naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘In natura’ november 2012.

Student: Een eerder boek van uw hand draagt de titel Over de natuur van mensen en uw jongste boek heet In natura. Is daar die toetsing te zien?

Oudemans: Ja! Over de natuur van mensen is vernietigd, kapot gemaakt door de tand des tijds. Er is maar weinig dat standhoudt. Het zou al heel mooi zijn als vijf procent van wat je ooit geschreven hebt over tien jaar nog houdbaar is. Veruit het meeste is hopeloos. Je ziet het  aan Heidegger: wat tot op een bepaalde hoogte stand kan houden zijn enkele teksten uit zijn laatste levensjaren. En wat er gebleven is, dat is methode, geen standpunten.

Interview (pdf)

Nieuwsbrief 18: The Hand of Nature

Wij Nederlanders staan erom bekend dat wij een tegenstelling zien tussen de koopman en de dominee, de ondernemer en de moralist. Die tegenstelling zien wij het liefst zo gauw mogelijk opgelost of in ieder geval met de mantel der liefde bedekt. Het geeft een fijn gevoel wanneer ik slaven kan vervoeren met de hand op de Bijbel of wanneer ik de natuur kan uitbuiten met een beroep op humane waarden.

Mij lukt dat nooit zo. De dominee en de moralist hebben voor mij iets ongeloofwaardigs in deze tijd van innovatie en welvaartsvermeerdering.

The Hand of Nature (doc)

Nieuwsbrief 17: Eurazië

Europa – dat is een werelddeel, een landmassa die gescheiden is van Azië en Afrika. De begrenzingen ervan kunnen ‘natuurlijk’ of ‘kunstmatig’ heten; zij moeten duiden op een bepaalde eenheid of identiteit: geografisch, genetisch, historisch, religieus, of wat dan ook. Deze identiteit zal zowel de afgrenzing van het gebied zijn als van daarbinnen levende volkeren: van buiten afwerend, van binnen homogeniserend.

Nieuwsbrief 17: Eurazië (pdf)