Nieuwsbrief 17: Eurazië

Europa – dat is een werelddeel, een landmassa die gescheiden is van Azië en Afrika. De begrenzingen ervan kunnen ‘natuurlijk’ of ‘kunstmatig’ heten; zij moeten duiden op een bepaalde eenheid of identiteit: geografisch, genetisch, historisch, religieus, of wat dan ook. Deze identiteit zal zowel de afgrenzing van het gebied zijn als van daarbinnen levende volkeren: van buiten afwerend, van binnen homogeniserend.

Nieuwsbrief 17: Eurazië (pdf)