Vereniging voor Wijsbegeerte: lezing door dr. R. van Gerwen

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage zal op 15 april de laatste lezing van dit seizoen houden. De lezing wordt gegeven door dr. R. van Gerwen, van de Universiteit Utrecht, met als titel Schijnbaar “immorele” ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De eerstvolgende lezing na die van dr. Van Gerwen zal in oktober plaatsvinden.

Kunst is een moreel autonome praktijk. Dat betekent onder meer dat het publiek er vanuit kan gaan dat er voor een kunstwerk geen immorele handelingen hebben plaatsgevonden. Wat dan te denken van kunstwerken zoals die vandaag de dag meer en meer te zien zijn waarin dieren “gebruikt” worden, of waarin niet bepaald moreel hoogstaande dingen met mensen gedaan worden? Of een toneelstuk waarin echte seks plaatsvindt? Of een kat die eigenhandig gedood en gevild wordt en waarvan een tasje wordt tentoongesteld?

De lezing begint op 15 april om 20.00 en wordt in het Parkhotel op de Molenstraat 53 in Den Haag gehouden. Ook niet-leden zijn ter kennismaking welkom. Verdere informatie over de lezing is in het bijgesloten convocaat te vinden.

Lees: Convocaat dr. R. van Gerwen (.pdf)

Vereniging voor Wijsbegeerte: lezing door dr. H.A. Krop

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage zal op 18 maart een lezing door dr. H.A. Krop houden, met de titel Willem Meijer (1842-1926) en de wijsgerige beweging: Nederlandse filosofie in het fin de siècle.

1907 is een cruciaal jaar in de ontwikkeling van de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland niet alleen doordat Willem Meijer in Den Haag, maar ook in andere steden plaatselijke Verenigingen voor Wijsbegeerte stichtte, maar ook doordat hij samen met de spinozist Bierens de Haan (1866-1943) als kroon op zijn levenswerk het eerste zuiver filosofische tijdschrift van ons land oprichtte, dat met nadruk geen vakblad wilde zijn.

Ook niet-leden zijn welkom ter kennismaking op de lezingen. Verdere informatie over de lezing is in het bijgesloten convocaat te vinden.

Lees: Convocaat dr. H.A. Krop (.pdf)