Vereniging voor Wijsbegeerte: lezing door dr. H.A. Krop

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage zal op 18 maart een lezing door dr. H.A. Krop houden, met de titel Willem Meijer (1842-1926) en de wijsgerige beweging: Nederlandse filosofie in het fin de siècle.

1907 is een cruciaal jaar in de ontwikkeling van de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland niet alleen doordat Willem Meijer in Den Haag, maar ook in andere steden plaatselijke Verenigingen voor Wijsbegeerte stichtte, maar ook doordat hij samen met de spinozist Bierens de Haan (1866-1943) als kroon op zijn levenswerk het eerste zuiver filosofische tijdschrift van ons land oprichtte, dat met nadruk geen vakblad wilde zijn.

Ook niet-leden zijn welkom ter kennismaking op de lezingen. Verdere informatie over de lezing is in het bijgesloten convocaat te vinden.

Lees: Convocaat dr. H.A. Krop (.pdf)