Interview met Oudemans door Simon Gusman naar aanleiding van Moeder Natuur

We stellen ons de natuur vaak te romantisch voor. In de natuur is alles harmonisch op elkaar afgestemd en in balans. Niets is minder waar, volgens filosoof Wouter Oudemans. In zijn nieuwe boek Moeder natuur: De plaats van de mens in de kosmos breekt hij een lans voor de kille en meedogenloze kant van het universum. Het gaat hem daarbij om zowel de levende als de levenloze natuur.

Lees het volledige interview door Simon Gusman.

Over Oudemans

Een interviewer heeft Oudemans (1951) een enigmatisch filosoof genoemd, die niet te vinden is binnen de muren van de universiteit maar in de natuur zelf. Nu heeft Oudemans de universiteit wel decennia van binnen leren kennen, zowel in Amsterdam als in Leiden, waar hij buitengewoon hoogleraar was.


Oudemans’ filosofie is getekend door de plaats van de mens in de natuur, waarbij de eigen aard van de filosofie, tegenover de wetenschappen, centraal staat. In dit kader heeft hij, naast het publiceren van boeken als Echte Filosofie (methodisch), In Natura (verhouding tot het darwinisme) en Moeder Natuur (verhouding tot thermodynamica) een filosofisch arboretum gesticht, waarin de macht van de natuurlijke variatie en selectie aanschouwelijk wordt, tegelijkertijd met het natuurlijk proces van leven en sterven – wat soms in schoonheid plaatsvindt.

 

 

Archief

Nieuwsbrieven

Tussen 2006 en 2016 stuurde Oudemans met enige regelmaat een Wallenbeeks Nieuwsbrief rond. De teksten zijn hieronder verzameld.

◊◊◊

Wallenbeeks Nieuwsbrief 2: Rationality and the Scientific Mind

Wallenbeeks Nieuwsbrief 3: Pleziertrein

Wallenbeeks Nieuwsbrief 4: Implementeren

Wallenbeeks Nieuwsbrief 5: ‘Gelijk’ en ‘ongelijk’ – splijtzwam van Nederland en Europa.

Wallenbeeks Nieuwsbrief 6: Prosodie en parodie

Wallenbeeks Nieuwsbrief 7: Competentieonderwijs

Wallenbeeks Nieuwsbrief 8: Levenswijsheid

Wallenbeeks Nieuwsbrief 9: Gesprek met betrekking tot Echte Filosofie

Wallenbeeks Nieuwsbrief 10: Gedachten der geslachten

Wallenbeeks Nieuwsbrief 11: Wij worden bewogen door de meem ‘reg’

Wallenbeeks Nieuwsbrief 12: Gesprek naar aanleiding van Omerta

Wallenbeeks Nieuwsbrief 13: L’Europe c’est moi

Wallenbeeks Nieuwsbrief 14: Ich bin ein Germane

Wallenbeeks Nieuwsbrief 15: Wat is waar? – Een eerbetoon aan L.M. de Rijk

Wallenbeeks Nieuwsbrief 16: Invasion of the Mind Snatchers

Wallenbeeks Nieuwsbrief 17: Eurazië

Wallenbeeks Nieuwsbrief 18: The Hand of Nature

Wallenbeeks Nieuwsbrief 19: Th.C.W Oudemans 60 (Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Th.C.W. Oudemans)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 20: The Hand of Nature – The Sequel

Wallenbeeks Nieuwsbrief 21: Darwinisme en tribalisme

Wallenbeeks Nieuwsbrief 22: Interview naar aanleiding van In Natura

Wallenbeeks Nieuwsbrief 23: Reactie op recensie Menno Lievers (reactie op Lievers’ recensie van In Natura: Machteloos tussen de mieren, NRC 19-04-2013)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 24: Natuurkunst

Wallenbeeks Nieuwsbrief 25: Rousseau en het hedendaagse Nederlandse natuurbeleid

Wallenbeeks Nieuwsbrief 26: Homo homini agnus (bespreking van de oratie van Prof. Kleingeld: Wereldburgers in eigen land) (Deel 1 van het Oratieproject)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 27: Bespreking oratie Achterhuis door H. van Kampen (met de oratie van Prof. Achterhuis: Van moeder aarde tot ruimteschip: humanisme en milieucrisis) (Deel 2 van het Oratieproject)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 28: Ivoren Archipel door N. Peeters (bespreking van de oratie van Prof. Corbey: Homo reciprocans: Mauss, Hobbes en Darwin)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 29: Over de verhouding mens en dier. Een confrontatie tussen humanisme en darwinisme door D. van Duuren (bespreking van de oratie van Prof. Cliteur: Onze verhouding tot de apen. De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 30: Seizoensarbeid (met een interview met Oudemans in Buitenleven)

Wallenbeeks Nieuwsbrief 31: Vrijheid – gelijkheid – broederschap

Recensie Moeder Natuur in De Nieuwe Koers

De Mens mag best een toonte lager zingen, zegt filosoof Wouter Oudemans in zijn boek Moeder Natuur. Niet hij, maar de natuur overstijgt alles. “Ze verdient dan ook eerbiediging.”

Lees de recensie door Felix de Fijter in De Nieuwe Koers.

Moeder Natuur

Meeslepend bedrijft Th.C.W. Oudemans in ‘Moeder natuur’ geschiedenis in het groot. Welke wetmatigheden liggen ten grondslag aan alles wat bestaat en wat betekenen ze voor de mens? Materie ontstaat, bestaat enige tijd en valt weer uiteen. De tragiek van de mens is dat hij aan dit onontkoombare lot denkt te kunnen ontsnappen. Oudemans houdt ons een spiegel voor die even verschrikkelijk is als fascinerend.
‘Moeder natuur’ is diepgravend, vermakelijk en controversieel. Een groots filosofieboek zoals maar zelden verschijnt.

 

Het nieuwste boek van Oudemans is nu verkrijgbaar, o.a. op bol.com

Trouw schrijft over het boek:

De tweede wet van de thermodynamica is zonder meer een eyeopener waarmee de natuur op een niet-sentimentele manier kan worden beschreven. Dat is ook wat Oudemans doet: de natuur beschrijven als een systeem dat afhankelijk is van energietoevoer en in die zin onderhevig is aan verval op lange termijn. Dat hij ‘duurzame productie’ en ‘circulaire economie’ afdoet als een illusie, is als dissidente kijk best boeiend om te leren kennen.

Zie hier de volledige recensie.

Lees hier een interview door Simon Gusman over Moeder Natuur.

We stellen ons de natuur vaak te romantisch voor. In de natuur is alles harmonisch op elkaar afgestemd en in balans. Niets is minder waar, volgens filosoof Wouter Oudemans. In zijn nieuwe boek Moeder natuur: De plaats van de mens in de kosmos breekt hij een lans voor de kille en meedogenloze kant van het universum. Het gaat hem daarbij om zowel de levende als de levenloze natuur.

Moeder Natuur is ook gerecenseerd in De Nieuwe Koers.

Op Filosofie.info wordt het werk van de filosoof Th.C.W. Oudemans online toegankelijk gemaakt. Zijn werk is via zijn publicatielijst te benaderen. In dit archief vindt u ook media optredens van Prof. Oudemans, recensies van zijn boeken en de Wallenbeekse Nieuwsbrieven.

Tweede druk van Plantaardig

Binnenkort verschijnt de tweede druk van Plantaardig: vegetatieve filosofie. Recensent Sjoerd de Jong schreef in NRC Handelsblad over dit boek:

Planten en bomen, aldus Oudemans, zijn geen geestloze ‘machines’, tegenover mensen met ‘bewustzijn’. Al deze levensvormen zijn ‘complexe systemen die voortdurend energie moeten opnemen, deze moeten verwerken tot arbeid ten behoeve van het overleven, en als onbruikbare rest moeten afstoten’. Met een onvermijdelijk eindpunt: de dood, want ‘complexe organismen zijn er, als het ware, „om” dood te gaan’.

Op dit darwinistisch-genetische spoor zat Oudemans ook al in eerder werk, maar Plantaardig is er de culminatie van. Het is ook een opmerkelijke stijlbreuk met die eerdere, aforistische geschriften. Het boek is veel toegankelijker (een woord dat altijd vloeken leek in de kerk van Oudemans ) en bovendien geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s van bomen en planten, inclusief een van de auteur in zijn eigen bomentuin in het Groningse Wedde. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen, en krijgen een stevig gietertje filosofie mee.

Lees hier de hele recensie.

 

 

Op 5 november 2020 ging Arnon Grunberg in De Balie in Amsterdam in gesprek met Th. C. W. Oudemans. De schrijver en de filosoof spraken aan de hand van onder andere Carl Schmidt over vriend en vijand. Het gesprek is hiernaast terug te kijken.

Lees ook hier het discussiestuk met Grunberg van Oudemans, dat als basis voor het gesprek diende.

Arnon Grunberg Ontmoet… Th. C. W. Oudemans

Oudemans is o.a. de auteur van: