Publicaties

Veel publicaties van Oudemans zijn hier als download beschikbaar.

2020

 • Moeder Natuur, Utrecht: Ten Have, 2020.

2014

 • (samen met N.G.J. Peeters) Plantaardig: Vegetatieve filosofie, Zeist: KNNV Uitgeverij, 2014.

2012

 • In Natura Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2012.

2008

 • Omerta, Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2008.
 • Ich bin ein Germane, in: De Revisor. Letterkundig tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, 2008 (6), pp. 29-44.

2007

2006

2004

 • Kants Kritik der reinen Vernunft in het Nederlands vertaald, in: Mare, 2004. [Tekst als pdf]

2003

2002

2001

 • Adler und Schlange. Der Anblick eines Tierpaares, in: Sabine Gehlhaar (hrsg.), Neuere Beiträge zur Nietzsche-Forschung, Band II. Cuxhaven & Dartford: Traude Junghansverlag, 2001, pp. 161-178.
 • Rezension, M. Heidegger Gesamtausgabe 67, in: Theologische Revue 97 (2), 2001, pp. 148-149.
 • Een archeologische identiteitscrisis?, in: Een Zeemansgraf, Feestbundel voor Piet van de Velde. Leiden, faculteit der Archeologie, 2001, pp. 19-24. [Tekst als pdf]

2000

 • Echoes from the Abyss? Philosophy and ‘Geopolitics’ in Heideggers Beiträge and Besinnung, in: Existentia, Vol. X, 2000, Fasc. 1-4, pp. 69-88. [Tekst als pdf]

1999

 • Socratisch gesprek, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 91 (4), 1999, pp. 306-309.

1998

1997

1996

 • Heidegger and Archeology, in: Archeological Dialogues 1 (3), February 1996, pp. 29-33.
 • The Man of the Crowd, in: Geraedts & De Jong (red.), Ergo Cogito V. Groningen, 1998, pp. 172-186.
 • Arend en slang: de aanblik van een dierenpaar, in: Blans & Lijmbach (red.), Heidegger en de wereld van het dier. Assen: Van Gorcum, 1996. [Tekst als pdf]

1995

 • En attendant, in: Samuel Beckett today/aujourd’hui 3, pp. 29-47.
 • Eine exzentrische Bahn, in: H. Kimmerle (red.), Philosophie und Poesie in einer tragischen Kultur. Würzberg: Verlag Königshausen & Neumann, 1995, pp. 49-72.

1994

 • Heidegger: Reading against the Grain, in: Kisiel & Van Buren (red.), Reading Heidegger from the Start. Albany: State University of New York Press, 1994, pp. 35-54. [Tekst als pdf]

1993

 • Hermeneutiek – Dialectiek – Dialoog?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 85 (3), 1993, pp. 292-294.

1992

 • Afscheid, inaugurale rede. Assen: Van Gorcum, 1992.
 • De hermeneutische cirkel: de keerzijde, in: Kunneman & Oudemans (red.), Filosofie aan de grens. Assen: Van Gorcum, 1992, pp. 126-138. [Tekst als pdf]

1991

 • De nooit ondergaande zon, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 83 [Tekst als pdf]

1990

 • Heideggers ‘logische Untersuchungen’, in: Heidegger Studies 6, 1990, pp. 85-107.
 • Het reservaat van de hermeneutica, in: Widdershoven en De Boer (red.), Hermeneutiek in discussie. Delft: Eburon, 1990, pp. 44-48.

1988

 • Gadamers wijsgerige interpretatieleer, in: Th. De Boer e.a. (red.), Hermeneutiek – filosofische grondslagen van mens- en cultuurwetenschappen. Amsterdam: Boom,
 • Hermeneutica, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 80, 1, 1988, pp.18–40.

1987

1985

 • Hermeneutiek: metaforisch spel van binnen en buiten, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 38 (3), 1985, pp. 179-196.
 • Heideggers filosofie van de levende natuur, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (2), 1985, 214-257.
 • De Boers tegennatuurlijke Heidegger, in: Tijdschrift voor Filosofie 47 (2), 1985. pp. 269-275.

1984

 • Humanisme en tragiek, in: Rekenschap 31 (2), 1984, pp. 73-79.

1983

1982

 • (samen met A. Lardinois) Niets is zo overweldigend als de mens, in: Wijsgerig Perspectief 23 (1), 1982, pp. 1-9.
 • Wedervaren en bewustwording, in: J.H. Huijts (red.), Psychotherapie en het onvermijdelijke. Nijkerk, 1982.
 • Relativiteit en volstrektheid van de kennis – Een overdenking bij de opvattingen van Descartes en Wittgenstein, in: Tijdschrift voor Filosofie 44 (1), 1982, pp. 53-103.

1981

 • Kan er een mens zijn zonder paradox?, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 73 (4), 1981, pp. 268-274.

1980

1975

 • De aard van rationele verklaringen, in: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte 67 (2), 1975, pp. 119-136.

1974

 • Filosofische opmerkingen aangaande ‘transcendentie’, in: Intermediair 10 (40), 4-10-1974, pp. 21 vv.

Moeder Natuur

Moeder natuur

Meeslepend bedrijft Th.C.W. Oudemans in ‘Moeder natuur’ geschiedenis in het groot. Welke wetmatigheden liggen ten grondslag aan alles wat bestaat en wat betekenen ze voor de mens? Materie ontstaat, bestaat enige tijd en valt weer uiteen. De tragiek van de mens is dat hij aan dit onontkoombare lot denkt te kunnen ontsnappen. Oudemans houdt ons een spiegel voor die even verschrikkelijk is als fascinerend.
‘Moeder natuur’ is diepgravend, vermakelijk en controversieel. Een groots filosofieboek zoals maar zelden verschijnt.

Het nieuwste boek van Oudemans is nu verkrijgbaar, o.a. op bol.com

Trouw schrijft over het boek:

De tweede wet van de thermodynamica is zonder meer een eyeopener waarmee de natuur op een niet-sentimentele manier kan worden beschreven. Dat is ook wat Oudemans doet: de natuur beschrijven als een systeem dat afhankelijk is van energietoevoer en in die zin onderhevig is aan verval op lange termijn. Dat hij ‘duurzame productie’ en ‘circulaire economie’ afdoet als een illusie, is als dissidente kijk best boeiend om te leren kennen.

Zie hier de volledige recensie.

Wallenbeeks Nieuwsbrief 31: Vrijheid – Gelijkheid – Broederschap

Dit is de tekst van een lezing die Th.C.W. Oudemans onlangs gehouden heeft in de koepelkerk in Amsterdam. Naast Meindert Fennema heeft de organisatie verder niemand kunnen vinden die dit onderwerp – dat direct samenhangt met Islam en Wilders – nog durfde te komen bespreken. Dat is het eerste bewijs dat de zogeheten vrijheid van meningsuiting een wassen neus is.

vrijheid

Wallenbeeks Nieuwsbrief 31: Download als PDF »

Wallenbeeks Lentebode 30: Seizoensarbeid

 • De paddentrek begint, maar ook die van de menselijke vakantiegangers die de amfibieën komen platrijden.
 • Woerden beginnen vrouwelijke en mannelijke eenden te belagen en te verkrachten, tot aan necrofilie toe.
 • Wilgen laten hun katjes ontspruiten.
 • Mensen rennen naar de Intratuin om viooltjes te bemachtigen.
 • Orchideeën openen hun bloemkelken en lokken de ontwakende insecten met schijnnectar.
 • Baardige studenten verlaten hun holen om het Maagdenhuis voor de 60e keer te bezetten.

De lente behoort met de andere jaargetijden tot het klimaat waarbinnen het leven van planten, dieren en mensen gedijt en afsterft, waarbinnen zij hopen, calculeren, denken en te gronde gaan. De lente zet van alles in beweging: woorden, handelingen, bloesems, krokussen, nestelende vogels, revoluties. De lente is een element dat het spreken erover blijft omgeven en sturen.

De jaargetijden zijn in de levende wezens geïnternaliseerd. Ze worden erdoor omgeven en kunnen zich er niet tegenover plaatsen. Dat geldt ook voor mensen. Mensen handelen en denken lentelijk of herfstig. Zij kunnen de jaargetijden niet echt overzien. Zij worden, net als koeien die voor het eerst de wei ingaan, beheerst door de bokkensprongen van de lentekolder. Maar ook door de teleurstellingen en afscheidsstemming van de herfst.

Maar filosofen, kunnen die de cycli van de jaargetijden niet op stoïcijnse of gelaten wijze in hun blikveld krijgen?

Wallenbeeks Lentebode 30: Download als PDF »

Hierbij vindt u ook een interview met Oudemans uit het tijdschrift Buitenleven: Download als PDF

Recensie Plantaardig op Leestafel

Aan dit boek is zowel op TV in het programma Boeken van Wim Brands, als ook op de radio in Vara’s Vroege Vogels, aandacht besteed. Hier hoort u de schrijver zelf een toelichting geven op het boek en het is meteen een leuke manier om de schrijver van dit boek wat beter te leren kennen.

Zijn boek lezen is eveneens een groot plezier vind ik. De schrijver laat ons namelijk zien dat planten en bomen, in tegenstelling tot wat wij over het algemeen denken, wel degelijk intelligent zijn.’Ze manipuleren, bedriegen, belonen, streven en werken samen’, zo leert de schrijver ons en dit inzicht zegt ook iets over de mens volgens hem, namelijk ‘dat we plantaardiger zijn dan we wellicht denken.’

Wat Oudemans ons in eerste instantie leert is dat het onzin is te denken dat er nog ergens natuur te vinden is die niet door de mens wordt beheerst en beheerd. Veel organisaties die zich met natuurbeheer bezig houden proberen de natuur terug te brengen naar zijn oorspronkelijke en authentieke vorm. Maar wat is dat precies en is het ingrijpen van die organisaties dan ook niet een kwestie van menselijke ingrijpen of manipulatie? Welke oorspronkelijke vorm nemen ze daarbij als uitgangspunt en wat zijn precies de exoten en welke planten en bomen horen ergens van nature thuis? Daarmee onderschatten we, volgens de schrijver, de eigen daadkracht van planten en bomen.

Lees verder »

Recensie Plantaardig op Climategate.nl

Rypke Zeilmaker heeft begin deze maand een recensie geschreven van Plantaardig op weblog Climategate.nl:

Zondag in het Teylers Museum in Haarlem treedt plantaardig filosoof Norbert Peeters aan. Hij zal met Darwin als hamer in de hand wat hokjes slopen in het natuurdenken. Een goede zaak, die we graag stimuleren. Peeters werkte mee aan het bij KNNV verschenen ‘Plantaardig, Vegetatieve Filosofie’ van de eigenaar van Landgoed Schovenhorst Th C W Oudemans.

Het duo stimuleert het denken vanuit het perspectief van de natuur zelf, de plant. Waar de menselijke maat nog blijft regeren in de groene sector, en zoals Salomon al schreef ook bij het klimaat. Dagelijks groeit de kloof tussen de meer darwinistisch gerichte wetenschappelijke ecologie, en het natuurgezwam dat de beleidsbureaucratie van Sharon Dijksma en NGO’s uitdragen op een bed van subsidies en loterijgelden, nu omgord met wat bedrijfsproza.

Lees verder »

Meer Reacties op Plantaardig

Er zijn de afgelopen weken op het internet reacties verschenen op Plantaardig. Zij staan hieronder weergegeven:

Lucas Blijdschap schrijft op zijn weblog:

Plantaardig, het nieuwe boek van de wijsgeer Wouter Oudemans en zijn tovenaarsleerling Norbert Peeters, heeft over belangstelling niet te klagen; kranten, opiniebladen, radio en tv hebben ruim aandacht besteed aan het boek. Mensen zijn verstrengeld met dieren en planten en hebben geen enkele reden om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Planten kunnen denken en doen, zelfs op zo’n manier dat ze jou beheersen in plaats van jij hen.

De vele interviews geven over het algemeen blijk van belangstelling voor het onderwerp, maar tot nu toe heeft voor zover mij bekend niet één journalist Oudemans eens flink doorgezaagd, en daar wordt het toch wel eens tijd voor. Ischa had wel raad met hem geweten. Is de kritische journalistiek geheel verdwenen? Die meneer Brands van de VPRO maakte er helemaal een kritiekloze advertorial van. Dat is jammer omdat je door kritische journalistiek veel meer te weten komt over het onderwerp en de motieven van de auteur maar ook omdat de auteur op die manier een schop onder zijn kont krijgt en wordt aangespoord zichzelf te onderzoeken en door te gaan waar hij even zat uit te hijgen.

Lees verder »

Recensent Rein Swart op zijn weblog:

Ik meende met mijn verslag van het gesprek met coauteur Norbert Peeters in Vroege Vogels en het aansluitende gesprek in De kennis van nu genoeg te weten over de reikwijdte van het boek Plantaardig en de vegetatieve filosofie, maar begaafd spreker Wouter Oudemans weet daar toch nog de nodige boeiende informatie aan toe te voegen.

Oudemans was hoogleraar filosofie in Leiden en inmiddels universitair hoofddocent met een grote didactische gave. Vol overtuiging gaat hij in op de vraag van Wim Brands hoe het komt dat we denken dat planten passief zijn.

Lees verder »

Monique van Lennep, op weblog Groene Vrijdag:

Planten en bomen schijnen er geen saai of rustig bestaan op na te houden. Je denkt al snel: ze kunnen niet denken, nemen geen beslissingen, kunnen niet samenwerken zoals mens of dier. Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Planten en bomen zijn intelligent. Ze manipuleren, bedriegen, belonen en werken zelfs samen. Deze verbazingwekkende inzichten haal ik uit het boek ‘Plantaardig, vegetatieve filosofie’ van de filosoof Oudemans. Ik lees dit boek met verwondering, maar ik kan er geen speld tussen krijgen.

Lees verder »

Ook op de wervingssite van de Universiteit Leiden, Studeren in Leiden, staat een stuk over Plantaardig, geschreven door Bodine Bonnenberg:

“Planten zijn geen rechtstreekse voorouders van mensen, maar ooms en neven. Planten zijn even complex als mensen. De intelligentie van planten is niet te vergelijken met die van mensen. Ook al hebben planten geen hersenen, ze zijn zeker niet dom.” Het is een citaat uit het nieuwe boek ‘Plantaardig: vegetatieve filosofie’ van Wouter Oudemans, voormalig hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Universiteit Leiden. Zondag 15 februari 2015 lichtte Wouter Oudemans dit citaat nader toe in een interview met Wim Brands in VPRO Boeken.

Lees verder »

De stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen bericht op haar website over Plantaardig:

De auteur, zelf een nazaat van de oprichter van Landgoed Schovenhorst te Putten, besteed naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden veel tijd aan de verfraaiing en verdere ontwikkeling van zijn eigen landgoed Tenaxx in het Groningse Wedde. Over zijn filosofische verhandeling schrijft Oudemans in het inleidende deel:
“In dit boek wordt betoogd dat planten menselijker zijn dan gedacht en mensen plantaardiger. Dat betekent: woorden die tot op heden voor mensen gereserveerd bleven, zoals beslissingen, rationaliteit en wil, blijken in gemuteerde zin op planten van toepassing te zijn. En omgekeerd. Zo zal blijken dat planten in een alsof-betekenis wel degelijk rationeel, waarnemend, handeldrijven, etc. te zijn.

Lees verder »