Archief voor rubriek: Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Wallenbeeks Nieuwsbrief 22: Interview

Auteur Th.C.W. Oudemans

Interview met Th.C.W. Oudemans naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek ‘In natura’ november 2012.

Student: Een eerder boek van uw hand draagt de titel Over de natuur van mensen en uw jongste boek heet In natura. Is daar die toetsing te zien?

Oudemans: Ja! Over de natuur van mensen is vernietigd, kapot gemaakt door de tand des tijds. Er is maar weinig dat standhoudt. Het zou al heel mooi zijn als vijf procent van wat je ooit geschreven hebt over tien jaar nog houdbaar is. Veruit het meeste is hopeloos. Je ziet het  aan Heidegger: wat tot op een bepaalde hoogte stand kan houden zijn enkele teksten uit zijn laatste levensjaren. En wat er gebleven is, dat is methode, geen standpunten.

Interview (pdf)

7 december 2012Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Wallenbeeks Nieuwsbrief 21: Darwinisme en tribalisme

Auteur Th.C.W. Oudemans

In de bundel Th.C.W.Oudemans 60 verhaalt Theo Jung van de gigantomachie waarin de deelnemers aan het instituut voor wijsbegeerte in de tijd van zijn afstuderen (2006) verkeerden. Hij spreekt van de merkwaardige sfeer aan filosofische faculteiten.

Darwinisme en tribalisme (pdf)

10 januari 2012Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Wallenbeeks Nieuwsbrief 20: The Hand of Nature – The Sequel

Auteur Th.C.W. Oudemans

In het vijfde Discours de la Méthode uit het jaar 1637 geeft Descartes aan wat evolutie is. Hij beschrijft de imaginaire schepping van een complete chaos waarna God niets anders zou doen dan de natuur haar gang laten gaan, overeenkomstig de door Hem ingestelde natuurwetten.

The Hand of Nature – The Sequel (pdf)

14 november 2011Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Wallenbeeks Nieuwsbrief 19: Th.C.W. Oudemans 60

Auteur e.a.

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Th.C.W. Oudemans hebben ruim veertig (oud)studenten, (oud)promovendi, (oud)collega’s en anderen een tekst geschreven. Hun bijdragen liggen voor u, in deze schijnbaar academische feestbundel.

Th.C.W. Oudemans 60 (pdf)

1 november 2011Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 18: The Hand of Nature

Auteur Th.C.W. Oudemans

Wij Nederlanders staan erom bekend dat wij een tegenstelling zien tussen de koopman en de dominee, de ondernemer en de moralist. Die tegenstelling zien wij het liefst zo gauw mogelijk opgelost of in ieder geval met de mantel der liefde bedekt. Het geeft een fijn gevoel wanneer ik slaven kan vervoeren met de hand op de Bijbel of wanneer ik de natuur kan uitbuiten met een beroep op humane waarden.

Mij lukt dat nooit zo. De dominee en de moralist hebben voor mij iets ongeloofwaardigs in deze tijd van innovatie en welvaartsvermeerdering.

The Hand of Nature (doc)

11 oktober 2011Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 17: Eurazië

Auteur Th.C.W. Oudemans

Europa – dat is een werelddeel, een landmassa die gescheiden is van Azië en Afrika. De begrenzingen ervan kunnen ‘natuurlijk’ of ‘kunstmatig’ heten; zij moeten duiden op een bepaalde eenheid of identiteit: geografisch, genetisch, historisch, religieus, of wat dan ook. Deze identiteit zal zowel de afgrenzing van het gebied zijn als van daarbinnen levende volkeren: van buiten afwerend, van binnen homogeniserend.

Nieuwsbrief 17: Eurazië (pdf)

1 september 2010Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 16: Invasion of the Mind Snatchers

Auteur Th.C.W. Oudemans

Nieuwsbrief 16: Invasion of the Mind Snatchers (pdf)

3 december 2009Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsbrieven