Wallenbeeks Nieuwsflits: Plantaardig

Eind dit jaar komt het nieuwe boek van Th.C.W. Oudemans uit: Plantaardig. Vegetatieve filosofie, geschreven in samenwerking met Norbert Peeters. De flaptekst luidt:

U ziet uzelf graag als een zelfstandig wezen dat zelf nadenkt, informatie verzamelt en beslissingen neemt. U erkent wel dat u bepaald wordt door driften en genen, maar dan toch in mindere mate dan dieren. Laat staan planten en bomen. Zij kunnen niet bewegen, niet denken, nemen geen beslissingen en werken niet samen, zoals hogere organismen. Dacht U.
In dit boek zet filosoof Th.C.W. Oudemans dit uitgangspunt op zijn kop, aan de hand van ideeën van filosofen, recente wetenschappelijke inzichten en eigen waarneming. Planten en bomen blijken wel degelijk intelligent te zijn. Ze manipuleren, bedriegen, belonen, streven en werken samen. Deze verbazingwekkende inzichten zeggen ook iets over de mens: u bent plantaardiger dan u wellicht denkt.

Plantaardig wordt uitgegeven door KNNV Uitgeverij en is na publicatie bij de meeste grote boekhandels en webshops verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u de website van de uitgever bezoeken.

Tevens wordt de volgende lezing van de Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage gegeven door Tom Dommisse op 18 november a.s. Ook niet-leden zijn ter introductie welkom. Lees meer in de aankondiging (.doc).

Wallenbeeks Nieuwsflits 5: Oratiedatabase

In het kader van Oudemans’ oratieproject worden de naoorlogse Nederlandse filosofische oraties digitaal beschikbaar gesteld. Sommige ervan worden van een bespreking voorzien.

Op deze website kunt u vanaf heden de database met oraties raadplegen via de knop ‘Oratiedatabase’ in de linkerzijbalk of via deze link.

Tevens is de oratie van J.F. Staal, getiteld Euclides en Panini, van een bespreking voorzien door A. Forsten, getiteld Staal: Een Filosoof op Oorlogspad. Beide teksten zijn in de database te vinden.

Wallenbeeks Nieuwsflits: Dag van de Filosofie

De Dag van de Filosofie vindt dit jaar op 12 april in Tilburg plaats. Het thema van de Dag is ‘Mens en Techniek’. Th.C.W. Oudemans zal hier een lezing houden, getiteld ‘De heer van de aarde en de plantaardige natuur’.

De organisatie van de Dag van de Filosofie schrijft:

De manier waarop Oudemans, als filosoof, poogt te denken binnen de alomtegenwoordigheid van de techniek is uniek in zijn soort. Een relaas van zijn hand zou, in onze optiek, daarom een enorme toevoeging zijn aan het programma.

De lezing van Oudemans duurt van 16.05 tot 16.55. Het programma voor de rest van de dag kan op de website van de Dag van de Filosofie bekeken worden. De gehele Dag wordt in theater De NWE Vorst gehouden, en kaarten kosten €30 in de voorverkoop. Studenten betalen €15, op vertoon van een bewijs van inschrijving aan een instelling hoger onderwijs.

Tijdstip:
12 april 2014
Gehele dag van 12.45 tot 22.15

Locatie:
Theater De NWE Vorst
Willem II-straat 49
5038BD Tilburg

Kaarten zijn via de website van theater De NWE Vorst te bestellen.

Interview Rob van de Ven

Rob van de Ven is door de Stichting Geert Grote Pen geïnterviewd in hun nieuwsbrief van 25 maart 2014. In het interview zegt hij over Oudemans:

Hoewel ik er niet trots op ben, lijkt Oudemans op mij een gelijkende invloed als Nietzsche op zijn lezers te hebben uitgeoefend. Al is er van ‘smaakbederf’ in deze geen sprake, eerder van een ‘verlossing van filosofische kitsch’. Door Oudemans werd de niets ontzeggende corroderende werking van het darwinisme mij duidelijk, leerde ik Heidegger waarderen en grepen postmodernen als Derrida en Cornelis Verhoeven me plots aan. Op de wijsgerige pleziertrein die hierdoor mijn wereld binnengereden is bevind ik me tot op de dag van vandaag. Het besef dat je als mens nooit volledig heer en meester worden kunt, maar altijd overgeleverd zult blijven aan de factische natuur, is een ondoorgrondelijke bron van verwondering. Een vreemd gevoel van onvergankelijkheid, waarvan ik dankbaar ben dat ik het mee mag maken.

Het gehele interview kan teruggelezen worden op de website van de Stichting Geert Grote Pen.

Wallenbeeks Nieuwsbrief 26: Oratieproject

Th.C.W. Oudemans is met zijn onderzoeksgroep een oratieproject gestart. Hierin worden de naoorlogse oraties van Nederlandstalige filosofen besproken. Hij schrijft:

Sinds Darwin is duidelijk dat de aloude filosofische idea of essentie veranderlijk is, en dat de ene soort voortkomt uit de andere. Dat geldt ook voor mij. Ik ben een product van de levende natuur die ik graag had willen kennen en beheersen. Ik kan mij er in mijn denken niet boven verheffen want ik maak er deel van uit.

En toch: in een ‘filosofische discussie’ denken mensen nog altijd dat zij zelf denken, dat zij kritisch zijn en argumentatief. Inmiddels moet duidelijk zijn dat filosofische gesprekken zo eenvoudig niet zijn. Je bent inbegrepen in datgene waarover je dacht te praten.

In het nu startende oratieproject wordt geprobeerd om niet discussiërend, maar filosofisch-semantisch te lezen, dat wil zeggen zo, dat zowel de schrijver als de lezer worden beproefd met betrekking tot de vraag of hun taal niet is losgezongen van datgene wat er überhaupt te zeggen valt: de taal die mij altijd blijft omgeven en die deel uitmaakt van de natuur die alleen in de taal van zich blijk geeft, in de bewegingen van onttrekking en toewijzing van betekenis.

De eerste bespreking heet Homo homini agnus en betreft de oratie Wereldburgers in eigen land, van prof. dr. P. Kleingeld.

Lees: Inleiding tot het oratieproject (.doc)
Lees: Homo homini agnus (.doc)
Lees: Wereldburgers in eigen land (.pdf)

Wallenbeeks nieuwsflits 3

Th.C.W. Oudemans zal de komende maanden twee lezingen geven.

De eerste, getiteld “Omslaan als een blad aan de boom”, is op 18 februari 2014 bij de Vereniging voor Wijsbegeerte te ’s-Gravenhage.

Omslaan als een blad aan de boom

Misschien is dat wat filosofen moeten doen wanneer zij daadwerkelijk aandacht gaan schenken aan bomen en hun bladeren. Het is tijd voor een hernieuwde botanische filosofie, nu de wetenschappen van planten, in het bijzonder van bomen, zich in razend tempo ontwikkelen – en oude vanzelfsprekendheden op de schroothoop doen belanden.

Aristoteles beheerst nog altijd de menselijke verhouding tot planten:  die kunnen niet denken, niet waarnemen en dus nergens naar streven. Zij kunnen immers niet van hun plaats komen. Het enige wat een plant kenmerkt is het soort beweging dat samenhangt met voeding, groei en ontbinding. Daarbij onderkent Aristoteles wel dat het plantaardige de basis vormt van alle andere leven. Het vermogen om voedsel op te nemen en te groeien kan buiten alle andere vermogens bestaan, maar het omgekeerde is niet het geval.

In de lezing zal ik iets laten zien van de hedendaagse wetenschappelijke inzichten omtrent planten, vooral hun bladeren. Het gaat hierbij om de ‘nieuwe’ wetenschappen: darwinisme en thermodynamica – met betrekking tot plantaardige vraagstukken.

Plaats: Parkhotel, Molenstraat 53, Den Haag
Tijd: dinsdag 18 februari 2014, 20.00
http://www.verenigingvoorwijsbegeerte.nl/convocaten/Prof-Oudemans-blad-aan-de-boom.htm

Daarnaast zal hij in april op de jaarlijkse Dag van de Filosofie een lezing aan de Tilburg University geven. Het thema van de dag is ‘Mens en techniek’. De organisatie van de Dag van de Filosofie schreef op Facebook (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420799491496638)

We zijn zeer vereerd met zijn komst. Komt dat allen zien! De Leidse filosoof Wouter Oudemans zal op de Dag van de Filosofie een lezing verzorgen. Met het darwinisme in de ene hand en Heidegger in de andere verkent hij de mogelijkheid tot filosoferen binnen de alomtegenwoordigheid van de cybernetica.

Plaats: De NWE Vorst, Willem II-straat 49, Tilburg
Tijd: zaterdag 12 april 2014, vanaf 12.45 (exacte schema nog niet bekend)
http://www.dagvandefilosofie.nl/
http://www.denwevorst.nl/programma/$AT_428/$ID_1260/dag-van-de-filosofie/