De bliksem in het hoofd

Recensie van Echte filosofie in het NRC Handelsblad van vrijdag 16 maart door Sjoerd de Jong.

Echte filosofie is een bizar, vreemd, om niet te zeggen knettergek boek. Wie het openslaat, bekomen van de brutale titel, valt met een harde klap midden in alinea’s die een diepzinnige of duistere bewering bevatten, een persoonlijk terzijde over een boswandeling, of een jeugdherinnering, die zich gestaag aaneenrijgen tot een onheilspellende mantra over het nihilisme van de moderne wereld.”

Lees verder: Deblikseminhethoofd.pdf

(als de tekst te klein is, klik op het vergrootglas en vervolgens drie/vier keer op de tekst)

Herinnering aan Duitsland

Opgenomen in de speciale Ferron-editie van De Revisor. Letterkundig tijdschrift voor Nederland en Vlaanderen, 2006 nr.4.

Een offer ontleende zijn zin aan een wederkerigheid tussen degene die het offer aanbood en de instantie die het ontving.

Je offerde wanneer je daardoor een gunst retour verwachtte.
De aarde kreeg je eerste veldvruchten, want anders kon zij, beledigd door het ritsen van de ploeg, je oogst schaden. (…)

Vandaag de dag is de aarde een Riesentankstelle en de staat een economische grootheid. Daarvoor valt niets te offeren. Het woord en zijn grammatica zijn zinloos geworden. (…)

In Het stierenoffer, dat betrekking heeft op de vrijkorpsen en de NSDAP, en in De keisnijder van Fichtenwald, dat opkomst en neergang van het nationaal-socialistische Duitsland verhaalt, volgt Louis Ferron de schaduwen van Duitsland zonder zich als vanzelfsprekend te identificeren met de overwinnaars.
Ferron krijgt te maken met de taalnood die intreedt zodra je serieus wilt ingaan op de betekenis van deze periode.

Herinnering aan Duitsland (pdf)

Een blind geloof in het eigen gelijk; Kousbroek speelt het oude liedje

Door Arnold Heumakers, in het NRC Handelsblad van 4 december 1998.

“Nieuw was alleen de intro, die bestond uit De horizon van Buitenveldert, een boek van de filosoof Oudemans en mijzelf, dat vorig jaar werd gepubliceerd. Over dat boek komen de lezers niets te weten behalve dan dat het ‘onleesbaar’ zou zijn en vol zou staan met ‘gezever’. Maar een kniesoor die daarop let.”
Lees verder: Een blind geloof in het eigen gelijk.pdf