Welkom op Filosofie.info

Auteur Th.C.W. Oudemans

Op Filosofie.info vindt u online teksten en nieuwsbrieven van de filosoof Th.C.W. Oudemans.

Ook kunt u recensies lezen van zijn boeken Echte Filosofie en Omerta.

31 augustus 2012Geplaatst in Intro

Wallenbeeks Nieuwsflits 5: Oratiedatabase

Auteur Th.C.W. Oudemans

In het kader van Oudemans’ oratieproject worden de naoorlogse Nederlandse filosofische oraties digitaal beschikbaar gesteld. Sommige ervan worden van een bespreking voorzien.

Op deze website kunt u vanaf heden de database met oraties raadplegen via de knop ‘Oratiedatabase’ in de linkerzijbalk of via deze link.

Tevens is de oratie van J.F. Staal, getiteld Euclides en Panini, van een bespreking voorzien door A. Forsten, getiteld Staal: Een Filosoof op Oorlogspad. Beide teksten zijn in de database te vinden.

Wallenbeeks Nieuwsflits 4: Gevaarlijk Gedachtegoed – Heideggers Schwarze Hefte

Auteur Th.C.W. Oudemans

Op dinsdag 17 juni zal Felix & Sofie, het Amsterdamse filosofische café in Perdu, een avond organiseren rond het thema ‘Gevaarlijk Gedachtegoed’. Th.C.W. Oudemans zal hier spreken over Heideggers recentelijk verschenen Schwarze Hefte in relatie tot Heideggers anti-Joodse denken.

10 juni 2014Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsflitsen

Wallenbeeks Nieuwsflits: Dag van de Filosofie

Auteur Th.C.W. Oudemans

De Dag van de Filosofie vindt dit jaar op 12 april in Tilburg plaats. Het thema van de Dag is ‘Mens en Techniek’. Th.C.W. Oudemans zal hier een lezing houden, getiteld ‘De heer van de aarde en de plantaardige natuur’.

De organisatie van de Dag van de Filosofie schrijft:

De manier waarop Oudemans, als filosoof, poogt te denken binnen de alomtegenwoordigheid van de techniek is uniek in zijn soort. Een relaas van zijn hand zou, in onze optiek, daarom een enorme toevoeging zijn aan het programma.

De lezing van Oudemans duurt van 16.05 tot 16.55. Het programma voor de rest van de dag kan op de website van de Dag van de Filosofie bekeken worden. De gehele Dag wordt in theater De NWE Vorst gehouden, en kaarten kosten €30 in de voorverkoop. Studenten betalen €15, op vertoon van een bewijs van inschrijving aan een instelling hoger onderwijs.

Tijdstip:
12 april 2014
Gehele dag van 12.45 tot 22.15

Locatie:
Theater De NWE Vorst
Willem II-straat 49
5038BD Tilburg

Kaarten zijn via de website van theater De NWE Vorst te bestellen.

4 april 2014Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsflitsen

Vereniging voor Wijsbegeerte: lezing door dr. R. van Gerwen

Auteur Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage zal op 15 april de laatste lezing van dit seizoen houden. De lezing wordt gegeven door dr. R. van Gerwen, van de Universiteit Utrecht, met als titel Schijnbaar “immorele” ontwikkelingen in de hedendaagse kunst. De eerstvolgende lezing na die van dr. Van Gerwen zal in oktober plaatsvinden.

Kunst is een moreel autonome praktijk. Dat betekent onder meer dat het publiek er vanuit kan gaan dat er voor een kunstwerk geen immorele handelingen hebben plaatsgevonden. Wat dan te denken van kunstwerken zoals die vandaag de dag meer en meer te zien zijn waarin dieren “gebruikt” worden, of waarin niet bepaald moreel hoogstaande dingen met mensen gedaan worden? Of een toneelstuk waarin echte seks plaatsvindt? Of een kat die eigenhandig gedood en gevild wordt en waarvan een tasje wordt tentoongesteld?

De lezing begint op 15 april om 20.00 en wordt in het Parkhotel op de Molenstraat 53 in Den Haag gehouden. Ook niet-leden zijn ter kennismaking welkom. Verdere informatie over de lezing is in het bijgesloten convocaat te vinden.

Lees: Convocaat dr. R. van Gerwen (.pdf)

3 april 2014Geplaatst in Vereniging voor Wijsbegeerte

Interview Rob van de Ven

Auteur Rob van de Ven

Rob van de Ven is door de Stichting Geert Grote Pen geïnterviewd in hun nieuwsbrief van 25 maart 2014. In het interview zegt hij over Oudemans:

Hoewel ik er niet trots op ben, lijkt Oudemans op mij een gelijkende invloed als Nietzsche op zijn lezers te hebben uitgeoefend. Al is er van ‘smaakbederf’ in deze geen sprake, eerder van een ‘verlossing van filosofische kitsch’. Door Oudemans werd de niets ontzeggende corroderende werking van het darwinisme mij duidelijk, leerde ik Heidegger waarderen en grepen postmodernen als Derrida en Cornelis Verhoeven me plots aan. Op de wijsgerige pleziertrein die hierdoor mijn wereld binnengereden is bevind ik me tot op de dag van vandaag. Het besef dat je als mens nooit volledig heer en meester worden kunt, maar altijd overgeleverd zult blijven aan de factische natuur, is een ondoorgrondelijke bron van verwondering. Een vreemd gevoel van onvergankelijkheid, waarvan ik dankbaar ben dat ik het mee mag maken.

Het gehele interview kan teruggelezen worden op de website van de Stichting Geert Grote Pen.

26 maart 2014Geplaatst in Online teksten van Th.C.W. Oudemans

Vereniging voor Wijsbegeerte: lezing door dr. H.A. Krop

Auteur Vereniging voor Wijsbegeerte te 's-Gravenhage

De Vereniging voor Wijsbegeerte te ‘s-Gravenhage zal op 18 maart een lezing door dr. H.A. Krop houden, met de titel Willem Meijer (1842-1926) en de wijsgerige beweging: Nederlandse filosofie in het fin de siècle.

1907 is een cruciaal jaar in de ontwikkeling van de geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland niet alleen doordat Willem Meijer in Den Haag, maar ook in andere steden plaatselijke Verenigingen voor Wijsbegeerte stichtte, maar ook doordat hij samen met de spinozist Bierens de Haan (1866-1943) als kroon op zijn levenswerk het eerste zuiver filosofische tijdschrift van ons land oprichtte, dat met nadruk geen vakblad wilde zijn.

Ook niet-leden zijn welkom ter kennismaking op de lezingen. Verdere informatie over de lezing is in het bijgesloten convocaat te vinden.

Lees: Convocaat dr. H.A. Krop (.pdf)

11 maart 2014Geplaatst in Vereniging voor Wijsbegeerte

Wallenbeeks Nieuwsbrief 26: Oratieproject

Auteur Th.C.W. Oudemans

Th.C.W. Oudemans is met zijn onderzoeksgroep een oratieproject gestart. Hierin worden de naoorlogse oraties van Nederlandstalige filosofen besproken. Hij schrijft:

Sinds Darwin is duidelijk dat de aloude filosofische idea of essentie veranderlijk is, en dat de ene soort voortkomt uit de andere. Dat geldt ook voor mij. Ik ben een product van de levende natuur die ik graag had willen kennen en beheersen. Ik kan mij er in mijn denken niet boven verheffen want ik maak er deel van uit.

En toch: in een ‘filosofische discussie’ denken mensen nog altijd dat zij zelf denken, dat zij kritisch zijn en argumentatief. Inmiddels moet duidelijk zijn dat filosofische gesprekken zo eenvoudig niet zijn. Je bent inbegrepen in datgene waarover je dacht te praten.

In het nu startende oratieproject wordt geprobeerd om niet discussiërend, maar filosofisch-semantisch te lezen, dat wil zeggen zo, dat zowel de schrijver als de lezer worden beproefd met betrekking tot de vraag of hun taal niet is losgezongen van datgene wat er überhaupt te zeggen valt: de taal die mij altijd blijft omgeven en die deel uitmaakt van de natuur die alleen in de taal van zich blijk geeft, in de bewegingen van onttrekking en toewijzing van betekenis.

De eerste bespreking heet Homo homini agnus en betreft de oratie Wereldburgers in eigen land, van prof. dr. P. Kleingeld.

Lees: Inleiding tot het oratieproject (.doc)
Lees: Homo homini agnus (.doc)
Lees: Wereldburgers in eigen land (.pdf)