Welkom op Filosofie.info

Auteur Th.C.W. Oudemans

Op Filosofie.info vindt u online teksten en nieuwsbrieven van de filosoof Th.C.W. Oudemans.

Ook kunt u recensies lezen van zijn boeken Echte Filosofie en Omerta.

31 augustus 2012Geplaatst in Intro

Meer Reacties op Plantaardig

Auteur Divers

Er zijn de afgelopen weken op het internet reacties verschenen op Plantaardig. Zij staan hieronder weergegeven:

Lucas Blijdschap schrijft op zijn weblog:

Plantaardig, het nieuwe boek van de wijsgeer Wouter Oudemans en zijn tovenaarsleerling Norbert Peeters, heeft over belangstelling niet te klagen; kranten, opiniebladen, radio en tv hebben ruim aandacht besteed aan het boek. Mensen zijn verstrengeld met dieren en planten en hebben geen enkele reden om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Planten kunnen denken en doen, zelfs op zo’n manier dat ze jou beheersen in plaats van jij hen.

De vele interviews geven over het algemeen blijk van belangstelling voor het onderwerp, maar tot nu toe heeft voor zover mij bekend niet één journalist Oudemans eens flink doorgezaagd, en daar wordt het toch wel eens tijd voor. Ischa had wel raad met hem geweten. Is de kritische journalistiek geheel verdwenen? Die meneer Brands van de VPRO maakte er helemaal een kritiekloze advertorial van. Dat is jammer omdat je door kritische journalistiek veel meer te weten komt over het onderwerp en de motieven van de auteur maar ook omdat de auteur op die manier een schop onder zijn kont krijgt en wordt aangespoord zichzelf te onderzoeken en door te gaan waar hij even zat uit te hijgen.

Lees verder »

Recensent Rein Swart op zijn weblog:

Ik meende met mijn verslag van het gesprek met coauteur Norbert Peeters in Vroege Vogels en het aansluitende gesprek in De kennis van nu genoeg te weten over de reikwijdte van het boek Plantaardig en de vegetatieve filosofie, maar begaafd spreker Wouter Oudemans weet daar toch nog de nodige boeiende informatie aan toe te voegen.

Oudemans was hoogleraar filosofie in Leiden en inmiddels universitair hoofddocent met een grote didactische gave. Vol overtuiging gaat hij in op de vraag van Wim Brands hoe het komt dat we denken dat planten passief zijn.

Lees verder »

Monique van Lennep, op weblog Groene Vrijdag:

Planten en bomen schijnen er geen saai of rustig bestaan op na te houden. Je denkt al snel: ze kunnen niet denken, nemen geen beslissingen, kunnen niet samenwerken zoals mens of dier. Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Planten en bomen zijn intelligent. Ze manipuleren, bedriegen, belonen en werken zelfs samen. Deze verbazingwekkende inzichten haal ik uit het boek ‘Plantaardig, vegetatieve filosofie’ van de filosoof Oudemans. Ik lees dit boek met verwondering, maar ik kan er geen speld tussen krijgen.

Lees verder »

Ook op de wervingssite van de Universiteit Leiden, Studeren in Leiden, staat een stuk over Plantaardig, geschreven door Bodine Bonnenberg:

“Planten zijn geen rechtstreekse voorouders van mensen, maar ooms en neven. Planten zijn even complex als mensen. De intelligentie van planten is niet te vergelijken met die van mensen. Ook al hebben planten geen hersenen, ze zijn zeker niet dom.” Het is een citaat uit het nieuwe boek ‘Plantaardig: vegetatieve filosofie’ van Wouter Oudemans, voormalig hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Universiteit Leiden. Zondag 15 februari 2015 lichtte Wouter Oudemans dit citaat nader toe in een interview met Wim Brands in VPRO Boeken.

Lees verder »

De stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen bericht op haar website over Plantaardig:

De auteur, zelf een nazaat van de oprichter van Landgoed Schovenhorst te Putten, besteed naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden veel tijd aan de verfraaiing en verdere ontwikkeling van zijn eigen landgoed Tenaxx in het Groningse Wedde. Over zijn filosofische verhandeling schrijft Oudemans in het inleidende deel:
“In dit boek wordt betoogd dat planten menselijker zijn dan gedacht en mensen plantaardiger. Dat betekent: woorden die tot op heden voor mensen gereserveerd bleven, zoals beslissingen, rationaliteit en wil, blijken in gemuteerde zin op planten van toepassing te zijn. En omgekeerd. Zo zal blijken dat planten in een alsof-betekenis wel degelijk rationeel, waarnemend, handeldrijven, etc. te zijn.

Lees verder »

28 februari 2015Geplaatst in Plantaardig

Recensie Plantaardig op 8WEEKLY

Auteur Annelie Karelse

Mensen zien zichzelf graag als kroon op de schepping, met hun verstand en vrije wil. De mens staat vaak tegenover de willoze natuur, een ding dat beheerd en beheerst dient te worden. In Plantaardig wordt ons getoond dat deze tweedeling een illusie is. Natuur en cultuur vormen elkaar op talloze manieren.

Darwin zei in de 19e eeuw al dat het leven is als een oever, waarop alles wat leeft met elkaar verstrengeld en in elkaar verstrikt is. De mens als wezen maakt deel uit van deze oever, deze evolutionaire, elkaar beconcurrerende en samenwerkende keten, en dus kunnen we die niet geheel overzien. Het menselijk verstand heeft evolutionair gezien een natuurlijke grondslag en dus is het categorisch onderscheid tussen cultuur en natuur niet te handhaven.

Lees verder »

21 februari 2015Geplaatst in Plantaardig

Plantaardig op VPRO Boeken, Radio 1 (BE)

Auteur Divers

Zondag jl. is Th.C.W. Oudemans te gast geweest op VPRO Boeken. Het interview naar aanleiding van zijn nieuwe boek Plantaardig is hieronder, of op de website van VPRO Boeken terug te zien. (Vanaf 15:30.)

Verder is N.G.J. Peeters, die bijgedragen heeft aan Plantaardig, geïnterviewd op Interne Keuken, een radioprogramma op de Vlaamse Radio 1. Dit interview is op de website van Interne Keuken terug te luisteren.

18 februari 2015Geplaatst in Plantaardig

Recensie Plantaardig in Leidsch Dagblad

Auteur Chester Vacquier

Planten en bomen blijken wel degelijk intelligent te zijn. Ze manipuleren, bedriegen, belonen, streven en werken samen. Een curieuze stelling die voormalig hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Universiteit Leiden Wouter Oudemans (63) in zijn onlangs verschenen boek ’Plantaardig: vegetatieve filosofie’ inneemt. Veel mensen beschouwen planten nog altijd zoals Aristoteles, de grote filosoof uit de vierde eeuw voor Christus, over ze dacht, aldus Oudemans. Planten staan op de laagste trap van de ontwikkeling van het leven, die loopt van planten via strevende en voelende dieren tot aan de denkende mens.’ Met zijn nieuwe boek wil Oudemans deze eeuwenoude gedachte doorbreken. ,,Planten zijn geen rechtstreekse voorouders van mensen, maar ooms en neven. Planten zijn even complex als mensen. De intelligentie van planten is niet te vergelijken met die van mensen. Ook al hebben planten geen hersenen, ze zijn zeker niet dom.’’

Lees verder » (pdf)

15 februari 2015Geplaatst in Plantaardig

Wallenbeeks Nieuwsflits: Interview en recensie Plantaardig in NRC Handelsblad

Auteur Marianne Heselmans / Sjoerd de Jong

Maandag jl. is een interview met Th.C.W. Oudemans gepubliceerd in NRC Handelsblad. In het interview staat Oudemans’ arboretum, Landgoed Tenaxx, centraal:

Tussen de kale akkers in het Oost-Groningse Wedde rijst een wit landhuis op met een keurige oprijlaan. Filosoof Wouter Oudemans liet dit huis tien jaar geleden bouwen. Op het voormalig aardappelveld erachter plantte hij 600.000 ‘gewone’ bomen – nu al een aardig bos. Daarna kwamen de jonge treurdennen, treurdouglassen, treurjeneverbessen en andere naar beneden hangende varianten, uit Japan, de Himalaya, China, de VS. Zo’n zesduizend heeft hij er nu.

„Een naar arboretum”, zo noemt Wouter Oudemans zijn eigen treurbomentuin. „Het confronteert je met dingen die je helemaal niet wilt weten. Zoals met de dood, en met het feit dat wij mensen de natuur niet zo kunnen beheersen als we willen.”

Inline image 1

Tevens is vrijdag 6 februari in NRC Handelsblad een recensie verschenen van Oudemans’ nieuwste boek, Plantaardig. De recensent Sjoerd de Jong schrijft:

Planten en bomen, aldus Oudemans, zijn geen geestloze ‘machines’, tegenover mensen met ‘bewustzijn’. Al deze levensvormen zijn ‘complexe systemen die voortdurend energie moeten opnemen, deze moeten verwerken tot arbeid ten behoeve van het overleven, en als onbruikbare rest moeten afstoten’. Met een onvermijdelijk eindpunt: de dood, want ‘complexe organismen zijn er, als het ware, „om” dood te gaan’.

Op dit darwinistisch-genetische spoor zat Oudemans ook al in eerder werk, maar Plantaardig is er de culminatie van. Het is ook een opmerkelijke stijlbreuk met die eerdere, aforistische geschriften. Het boek is veel toegankelijker (een woord dat altijd vloeken leek in de kerk van Oudemans ) en bovendien geïllustreerd met talrijke kleurenfoto’s van bomen en planten, inclusief een van de auteur in zijn eigen bomentuin in het Groningse Wedde. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen, en krijgen een stevig gietertje filosofie mee.

Tot slot: Oudemans is bij VPRO Boeken geïnterviewd door Wim Brands. Dit interview zal zondag 15 februari om 11.00 op NPO 1 uitgezonden worden.

Interview: lees verder » (pdf)

Recensie: lees verder » (pdf)

12 februari 2015Geplaatst in Interviews & Plantaardig & Wallenbeeks Nieuwsflitsen

Wallenbeeks Nieuwsflits: Plantaardig op TV, in Mare en Trouw

Auteur Th.C.W. Oudemans

Zondag 15 februari zal Th.C.W. Oudemans te gast zijn op het televisieprogramma VPRO Boeken, om over zijn nieuwste boek, Plantaardig, te spreken. Presentator Wim Brands vermeldde Plantaardig al eerder.
Het interview met Oudemans zal op zondag 15 februari uitgezonden worden, om 11.00 uur op NPO1.

Tevens is Oudemans geïnterviewd door N.G.J. Peeters, die bijgedragen heeft aan Plantaardig, in de Leidse universiteitskrant Mare van 22 januari jl. Het interview kunt u op de website van de Mare teruglezen, of als pdf via deze link.

Peeters is geïnterviewd in het kader van het verschijnen van Plantaardig, in de Trouw van 28 januari. Dit interview is als pdf via deze link te lezen. Een tekst van Peeters’ hand, Groene Gordiaanse Knoop, kunt u hier als pdf terugvinden.

In NRC-Handelsblad van 9 februari zal een interview met Oudemans verschijnen.

31 januari 2015Geplaatst in Wallenbeeks Nieuwsflitsen

Reacties op Plantaardig

Auteur Recensie: Marcel van Ool

Eind vorige maand is Th.C.W. Oudemans’ vorige boek verschenen: Plantaardig. Vegetatieve filosofie. Op internet zijn de volgende reacties verschenen:

Wim Brands tipt op VPRO Boeken:

Zijn bomen te dom om samen te werken? In een van de meest curieuze boeken die Wim de laatste tijd las betoogt Th.C.W. Oudemans dat het onzin is dat planten en bomen niet kunnen nadenken. De gepensioneerd bijzonder hoogleraar wijsbegeerte zet dit uitgangspunt op zijn kop in ‘Plantaardig: vegetatieve filosofie’. Planten en bomen blijken wel degelijk intelligent te zijn.

‘Kijk, daar hebben wij niet van terug’.

Lees verder op de website van VPRO Boeken »

Marcel van Ool, op weblog BuitenPlaatsen:

In het noordwesten van de Veluwe, bij het Speulder- en Sprielderbos heeft Staatsbosbeheer een fijne buur: Landgoed Schovenhorst. In 1848 stichtte J.H. Schober op deze plek een pinetum (verzameling van naaldbomen) dat functioneerde als proeftuin en boomkwekerij. Nu is er een soort natuurpretpark, in de beste betekenis van het woord. Een van de nazaten van Schober is de emeritus hoogleraar Wouter Oudemans die op zijn beurt in het Groningse Wedde een bomentuin aanlegde, die Tenaxx heet. Oudemans publiceerde samen met ‘botanisch filosoof’ Norbert Peeters het boek Plantaardig, vegetatieve filosofie. Samen werken ze (onder veel meer) een idee uit dat eerder door de Amerikaanse schrijver Michael Pollan naar voren is gebracht: planten gebruiken de mens voor hun evolutionair gewin. Ze domesticeren de mens.

Lees verder op BuitenPlaatsen »

 

25 januari 2015Geplaatst in Plantaardig