De filosofie heeft haar methode altijd gedeeld met wetenschap en technologie.
Die staan op eigen benen.
De filosofie is overbodig geworden.
Kan ik met academische filosofie aankomen, wanneer de universiteit een goedlopend bedrijf is?
Moet ik een fundament komen leggen onder een huis dat er al staat?
Kan ik de wetenschap vertellen wat zij moet doen wanneer zij overleeft in de struggle for existence?
Hoe kan ik vragen naar een afgerond bestaan wanneer leven vermenigvuldiging is?
Welke zin heeft het om te vragen naar goed en kwaad wanneer de economie mijn handelen stuurt?
Dit boek bereidt een andere manier van filosofisch nadenken voor. Deze beantwoordt aan wetenschap en technologie.
Zij is er niet aan gebonden en treedt er niet buiten.

In zijn recensie van Echte filosofie in het NRC Handelsblad van vrijdag 16 maart schrijft Sjoerd de Jong:

Echte filosofie is een bizar, vreemd, om niet te zeggen knettergek boek. Wie het openslaat, bekomen van de brutale titel, valt met een harde klap midden in alinea’s die een diepzinnige of duistere bewering bevatten, een persoonlijk terzijde over een boswandeling, of een jeugdherinnering, die zich gestaag aaneenrijgen tot een onheilspellende mantra over het nihilisme van de moderne wereld.”

Lees hier de complete recensie.