Horizontbetrachtungen

Op dinsdag 27 februari bespreekt Theo Jung met ons de laatste twee hoofdstukken van zijn afstudeerscriptie. De tekst is op enkele punten licht ingekort. Dit is aangegeven met rechte haken ([…]). Verder zijn de voetnoten ingekort. Wie de tekst waar de scriptie op ingaat nog niet kent, wordt aangeraden deze te lezen. Lees ter voorbereiding ook Wallenbeeks Nieuwsbrief 8, Levenswijsheid.

Tekst: TheoJung.pdf