Filosofie van de woede

Recensie in de Volkskrant van 18 januari 2008 door Hans Achterhuis.

‘Grote delen van zijn boek Omerta komen voort uit een ruzie die de Leidse filosoof Wouter Oudemans heeft met z’n faculteit en de universiteit. Zijn wijsgerige benadering heeft hier vaak onder te lijden.’

Lees verder: Filosofie van de woede.pdf

Misbruik moet gestraft

Recensie in NRC HANDELSBLAD van vrijdag 14 december door Menno Lievers.

‘Je wil hem eigenlijk niet horen of lezen, maar wat hij zegt kan men niet negeren.’

‘De grote verdienste van dit boek is dat het om een bezinning vraagt over wat filosofie kan en dus uiteindelijk is.’

Lees verder: Misbruik moet gestraft.pdf

Hoe je je kop houdt

Recensie in Leids universitair weekblad Mare van donderdag 13 december door Thomas Blondeau.

In Omerta beschrijft Oudemans hoe anderen mislukken in de zoektocht naar een methode omdat ze de alomtegenwoordigheid van techniek niet (er)kennen. En dus houden ze hun mond.

Ze houden hun mond omdat ze anders niet kunnen meedraaien aan een universiteit die zich bekommert om artikelenquota’s, studentenaantallen en Engelstalige beroepsopleidingen die voor iedereen openstaan.’

Lees verder: Hoe je je kop houdt.pdf