Apories van Jacques Derrida

Op 28 november bespreken we met Annejan Barelds een deel uit Apories van Jacques Derrida. Hierbij de leesinstructies van Annejan:
De Engelse vertaling van Derrida’s tekst zal tijdens het colloquium de werktekst vormen. Het Franse origineel zal alleen dan ter sprake komen wanneer de vertaling onvoldoende is. Het is dus wel aan te raden beide teksten te lezen. Met de Engelse tekst beginnen we op pagina 62, bij “I am, here, now…” en eindigen we op pagina 73 bij “… will suggest this.” Dat betekent voor het Franse origineel dat we beginnen op pagina 113 bij “J’arrive ici…” om te eindigen op pagina 129 bij “… le laissent entendre.” Wat mijn eigen tekst tenslotte betreft: daarin onderneem ik, laat ik zeggen, een selectieve lezing van de pagina’s uit Derrida. Het doel van die lezing is om de discussie tussen Heidegger en Derrida wat betreft het aporetisch gehalte van de dood in te leiden. Die specifieke discussie is ook tijdens voorgaande colleges geregeld gevoerd, en zal wat mij betreft het primaire onderwerp van de bijeenkomst zijn.

Teksten: apories.pdf, aporias.pdf, TekstAnnejan.pdf,
protocoloverSeinzumTode.pdf