“Woorden hebben iets on-menselijks”

Recensie in het Reformatorisch Dagblad van 30 januari 2008 door Harry Groenenboom.

‘Gaat het hier, bijbels ingevuld, niet over het besef dat de mens door God is geschapen naar Zijn Beeld? Door een scheppend spreken? Bevat het denken van Oudemans niet, hoewel onbedoeld, een verwijzing naar de goddelijke oorsprong van de mens?’

Lees verder: Woorden hebben iets on-menselijks.pdf