Parmenides

Filosofie is in verlegenheid gebracht. Met de komst van de wetenschappen is het onduidelijk hoe filosofen vandaag de dag moeten spreken. In Echte Filosofie wijst Oudemans op de problematische status van de filosofie: “Overgeleverde filosofische methoden hebben hun beste tijd gehad sinds wetenschap en techniek als meteoren zijn ingeslagen in de oude wereld en de filosofie van haar status hebben beroofd.” In de wereld die wordt overheerst door wetenschap en techniek is het onduidelijk wat de status is van een filosofische uitspraak. Is het wetenschappelijk wat filosofen doen? Als dit zo is, wat is dan het filosofische van hun uitspraken? Echte filosofie staat in het teken van de vraag naar de aard en status van filosofie binnen de verwetenschappelijkte wereld: “Heeft het vandaag de dag zin om filosoof te zijn? Dat weet ik niet. Als er filosofie kan ontstaan, dan in een ongekende zin.”

Link: Parmenides (pdf)