Nieuwsbrief 15: Wat is waar? – Een eerbetoon aan L.M. de Rijk

In de epoche van de verwetenschappelijking hebben filosofen het niet gemakkelijk – zolang ze
hun ontologische pretenties handhaven.

Filosofie als ontologie is – dat heeft Carnap overtuigend aangetoond – gereduceerd tot
pragmatische semantiek.

Filosofie betrof de wat-is vraag, en dus de vraag naar de identiteit of het wezen van de dingen.
Beweringen daarover zijn inhoudsloos. Zij zijn extern. Ontoetsbaar. Ontoegankelijk voor
ervaring.

Filosofische beweringen betreffen taalsystemen. Die zijn hoogstens te beoordelen op hun nut,
niet op hun waarheid.

De reductie van ontologie tot semantiek heet de linguistic turn.

Wat is waar? – Een eerbetoon aan L.M. de Rijk (pdf)