Nieuwsbrief 14 – Ich bin ein Germane

Als filosoof zoe ik naar gronden voor mijn denken, handelen en leven,
Die moeten wel redelijk zijn.
Grond is dan ook de vertaling van ratio.
Wat rationeel is, dat is universeel geldig, voor allen, overal.
Kan ik als filosoof iets zeggen over die andere grond, de bodem die mij eigen is, mijn oorsprong of geboortegrond – of is die opgegaan in de rook van algemene geldigheid?

Ich bin ein Germane (pdf)