Meer Reacties op Plantaardig

Er zijn de afgelopen weken op het internet reacties verschenen op Plantaardig. Zij staan hieronder weergegeven:

Lucas Blijdschap schrijft op zijn weblog:

Plantaardig, het nieuwe boek van de wijsgeer Wouter Oudemans en zijn tovenaarsleerling Norbert Peeters, heeft over belangstelling niet te klagen; kranten, opiniebladen, radio en tv hebben ruim aandacht besteed aan het boek. Mensen zijn verstrengeld met dieren en planten en hebben geen enkele reden om zichzelf op een voetstuk te plaatsen. Planten kunnen denken en doen, zelfs op zo’n manier dat ze jou beheersen in plaats van jij hen.

De vele interviews geven over het algemeen blijk van belangstelling voor het onderwerp, maar tot nu toe heeft voor zover mij bekend niet één journalist Oudemans eens flink doorgezaagd, en daar wordt het toch wel eens tijd voor. Ischa had wel raad met hem geweten. Is de kritische journalistiek geheel verdwenen? Die meneer Brands van de VPRO maakte er helemaal een kritiekloze advertorial van. Dat is jammer omdat je door kritische journalistiek veel meer te weten komt over het onderwerp en de motieven van de auteur maar ook omdat de auteur op die manier een schop onder zijn kont krijgt en wordt aangespoord zichzelf te onderzoeken en door te gaan waar hij even zat uit te hijgen.

Lees verder »

Recensent Rein Swart op zijn weblog:

Ik meende met mijn verslag van het gesprek met coauteur Norbert Peeters in Vroege Vogels en het aansluitende gesprek in De kennis van nu genoeg te weten over de reikwijdte van het boek Plantaardig en de vegetatieve filosofie, maar begaafd spreker Wouter Oudemans weet daar toch nog de nodige boeiende informatie aan toe te voegen.

Oudemans was hoogleraar filosofie in Leiden en inmiddels universitair hoofddocent met een grote didactische gave. Vol overtuiging gaat hij in op de vraag van Wim Brands hoe het komt dat we denken dat planten passief zijn.

Lees verder »

Monique van Lennep, op weblog Groene Vrijdag:

Planten en bomen schijnen er geen saai of rustig bestaan op na te houden. Je denkt al snel: ze kunnen niet denken, nemen geen beslissingen, kunnen niet samenwerken zoals mens of dier. Dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Planten en bomen zijn intelligent. Ze manipuleren, bedriegen, belonen en werken zelfs samen. Deze verbazingwekkende inzichten haal ik uit het boek ‘Plantaardig, vegetatieve filosofie’ van de filosoof Oudemans. Ik lees dit boek met verwondering, maar ik kan er geen speld tussen krijgen.

Lees verder »

Ook op de wervingssite van de Universiteit Leiden, Studeren in Leiden, staat een stuk over Plantaardig, geschreven door Bodine Bonnenberg:

“Planten zijn geen rechtstreekse voorouders van mensen, maar ooms en neven. Planten zijn even complex als mensen. De intelligentie van planten is niet te vergelijken met die van mensen. Ook al hebben planten geen hersenen, ze zijn zeker niet dom.” Het is een citaat uit het nieuwe boek ‘Plantaardig: vegetatieve filosofie’ van Wouter Oudemans, voormalig hoogleraar Wijsgerige Antropologie aan de Universiteit Leiden. Zondag 15 februari 2015 lichtte Wouter Oudemans dit citaat nader toe in een interview met Wim Brands in VPRO Boeken.

Lees verder »

De stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen bericht op haar website over Plantaardig:

De auteur, zelf een nazaat van de oprichter van Landgoed Schovenhorst te Putten, besteed naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden veel tijd aan de verfraaiing en verdere ontwikkeling van zijn eigen landgoed Tenaxx in het Groningse Wedde. Over zijn filosofische verhandeling schrijft Oudemans in het inleidende deel:
“In dit boek wordt betoogd dat planten menselijker zijn dan gedacht en mensen plantaardiger. Dat betekent: woorden die tot op heden voor mensen gereserveerd bleven, zoals beslissingen, rationaliteit en wil, blijken in gemuteerde zin op planten van toepassing te zijn. En omgekeerd. Zo zal blijken dat planten in een alsof-betekenis wel degelijk rationeel, waarnemend, handeldrijven, etc. te zijn.

Lees verder »