Leibniz’ monade als wil tot schijnen

Op maandag 30 maart houden we een wijsgerig colloquium over de scriptie van Annelies de Bakker: Leibniz’ monade als wil tot schijnen. We lezen hieruit de inleiding (pp. 3 – 9) en de hoofdstukken IV en V (pp. 47 + 50 – 69). 

Tekst: AnneliesdeBakker.pdf