Congres ‘Darwinisme – (in)humanisme’

In 1859 verscheen Charles Darwins ‘On the Origin of Species’. Na meer dan anderhalve eeuw neemt de invloed van het darwinisme op de verschillende wetenschappen en de hedendaagse mensopvatting hand over hand toe.

Het darwinisme speelt een overheersende rol in de wetenschappen, niet alleen in de biologie, maar ook in de archeologie, psychologie, criminologie en de genetica.

Het darwinisme laat ook zijn sporen na in het denken over de menselijke natuur. Dawkins heeft in zijn ‘The Selfish Gene‘ geschreven: ‘Philosophy and the subjects known as “humanities” are still taught almost as if Darwin never lived.’

Het doel van het congres is, naast verheldering van het darwinisme in de uiteenlopende wetenschappen, de plaats ervan te verduidelijken in de filosofie en andere opvattingen over het mens-zijn.

Meldt u nu aan via: congres.darwinisme.inhumanisme@gmail.com

Voor meer informatie lees: uitnodiging congres (pdf)

Promotiefilm: http://www.youtube.com/watch?v=TN2D3EsytEU